Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna budova

BRATISLAVA –  Stal sa ňou bratislavský Einpark Offices, ktorý získal prestížny LEED Zero Carbon certifikát, teda nulový podiel emisií kysličníka uhličitého (CO2).

Projekt developera CORWIN uspel po viac ako ročnom prísnom vykazovaní a posudzovaní mnohých parametrov a štatistík spojených nielen s prevádzkou budovy, ale aj s aktivitami jej nájomcov.
A niektoré dáta ukazujú, že práve voľba ľudí napríklad pri forme dopravy do zamestnania zohráva kľúčovú úlohu v uhlíkovej stope budov, v ktorých pracujú.

V prípade Einparku vďaka priaznivo nastaveným podmienkam a lokalite využíva väčšina buď mestskú hromadnú dopravu (24 %), alebo prídu pešo (21 %) či na bicykli (15 %). „Napriek tomu viac ako
polovica emisií súvisiacich s jeho prevádzkou je spôsobená tým, ako sa doň ľudia prepravujú. A to autami chodí len okolo 20 percent z nich,“ vysvetľuje Miloš Polák, manažér rozvoja projektov
spoločnosti CORWIN.

Aj preto je kľúčové myslieť na emisie skleníkových plynov spojených s neskoršou prevádzkou budovy už pri výbere miesta, kde bude stáť. Počas samotného projektovania a výstavby sa CORWIN
snažil aj o čo najväčšie využitie recyklovaných a lokálnych materiálov. „Chceme, aby naše budovy boli v maximálnej miere energeticky efektívne, získavali teplo a chlad pomocou tepelných čerpadiel či
pokrývku ich striech a celého okolia tvorili rastliny.

Je to celý komplex opatrení, ktoré v konečnom dôsledku minimalizujú nároky projektu na spotrebu energií,“ hovorí Miloš Polák. Počas samotnej prevádzky kancelárskych budov sa recykluje až 65 % odpadu (čo je dvojnásobok priemeru) a toto číslo stále rastie. Napríklad v Einparku dokáže elektrický kompostér ročne spracovať až 50 ton bioodpadu. Vďaka inteligentnému návrhu budov sa v porovnaní so štandardom darí ušetriť až 52 % vody.

K rezidenčným aj office projektom od CORWINu patria i zelené strechy, ktorých celková plocha dosahuje takmer 14-tisíc metrov štvorcových, čo je rozloha dvoch futbalových ihrísk.
Samozrejme, ani prevádzka stavieb ako je Einpark Offices sa nezaobíde bez určitého objemu CO 2 vypusteného do ovzdušia.

„Uhlíková stopa pri LEED Carbon Zero certifikácii sa počíta na základe množstva spotrebovanej elektriny a palív počas jedného kalendárneho roka. Na kWh každého energonosiča existuje hodnota vyjadrená v gramoch CO 2 . Ako bolo vyššie spomenuté, sleduje sa aj stopa, ktorú zanechávajú používatelia budovy pri príchode a odchode z práce. Výsledný súčet prevádzkového uhlíka a uhlíka viazaného na transport dáva celkovú CO 2 stopu budovy. Tá sa kompenzuje pomocou zakúpenia tzv. uhlíkových kreditov,“ vysvetľuje Samuel Sůra, CEO certifikačnej spoločnosti SALVIS.

Uhlíkové kredity vznikajú investíciami do projektov a technológií, ktoré znižujú či pohlcujú objem produkovaného oxidu uhličitého – ide napríklad o nové obnoviteľné zdroje energií. Čím je budova udržateľnejšia (v prípade Einpark Offices s LEED Platinum certifikátom je na najvyššej úrovni), tým väčší podiel kreditov súvisí práve so správaním a zvyklosťami jeho nájomcov. Corwin preto v Einparku
neskončil so znižovaním emisií pri tvorbe vysoko energeticky efektívnej budovy, ale aktívne spolupracuje so svojimi nájomcami, aby redukoval zvyšné emisie na minimum.

Celý proces certifikácie na LEED Carbon Zero nie je jednorazový. Hodnotenie sa každý rok pravidelne opakuje. Pritom cieľom CORWINU je mať všetky kancelárske nehnuteľnosti v portfóliu ako uhlíkovo neutrálne stavby. Týka sa to aj tých, ktoré by mali vyrásť v areáli bývalého závodu Palma v Bratislave, ale i ľubľanského obchodno-administratívneho komplexu Vilharia, ktorý bude patriť
medzi najudržateľnejšie stavby v Slovinsku. „Aj keď existuje množstvo firiem, ktoré sa chcú v najbližších dekádach postupne posúvať k uhlíkovej neutralite, CORWIN by bol prvým developerom
na svete s kompletným LEED Zero uhlíkovo neutrálnym portfóliom,“ uzavrel Samuel Sůra.

O spoločnosti CORWIN

Slovenský developer CORWIN pôsobí na trhu od roku 2010. Do jeho portfólia patria bytové a kancelárske projekty, ktoré sú špecifické nielen svojou architektúrou, ale aj dôrazom na ekológiu a inovatívne technológie. Ich typickou črtou sú zelené strechy, využívanie dažďovej vody, bohatá zeleň či vysoká energetická efektivita. Príkladom je Einpark Offices, prvý projekt na Slovensku, ktorý získal certifikát LEED Platinum, čím sa zaradil medzi 1 % najudržateľnejších budov na svete.

Rovnako sa ako prvý v regióne stal držiteľom LEED Zero Carbon certifikátu. Ďalším slovenským prvenstvom CORWIN je masové využitie stropného chladenia v rezidenčnej časti komplexu Blumental. Unikátny je aj Guthaus, ktorý premenil zanedbaný priemyselný areál na obytný a verejný priestor na základe princípov trvalej udržateľnosti a efektívneho manažmentu energií. Do portfólia CORWIN patria aj projekty Dúbravy, Einpark Rezidencia, Záhrady Devín a Rinzle, ako aj v súčasnosti pripravovaný projekt premeny brownfieldu bývalého bratislavského priemyselného areálu Palma na nové lokálne centrum.
Prvou zahraničnou investíciou spoločnosti bol obytný súbor Kvartet, ktorého výstavba sa začala v lete 2020 v Ľubľane. Onedlho v nej rozbehne aj realizáciu Vilharie, najväčšieho a najekologickejšieho kancelárskeho komplexu v Slovinsku.

O spoločnosti SALVIS

Spoločnosť SALVIS sa venuje trvalej udržateľnosti od roku 2016. V spolupráci s našimi klientami navrhujeme, stavia a prevádzkuje budovy tak, že sú uhlíkovo neutrálne, odolné voči klimatickým zmenám a poskytujú svojim užívateľom kvalitné vnútorné prostredie. Ich klienti dostaali viacero certifikátov BREEAM a LEED v najvyšších úrovniach.