Príhovor veľvyslanca SUN Lijie k 30. výročiu uznania samostatnosti SR Čínskou ľudovou republikou

Dámy a páni, milí priatelia, dobrý večer!

Tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku Slovenskej republiky Čínskou ľudovou republikou. Je mi potešením, že sa tu dnes spoločne stretávame, aby sme oslávili túto dôležitú udalosť.

V roku 1993 sa Slovensko stalo samostatným suverénnym štátom, čo Čína okamžite uznala a nadviazala so Slovenskom diplomatické vzťahy. Za posledných 30 rokov sa vzťahy priateľskej spolupráce medzi Čínou a Slovenskom  neustále rozvíjali a výmeny a spolupráca v oblasti politiky, hospodárstva, obchodu a kultúry dosiahli pozitívne výsledky.

Predstavitelia oboch krajín udržiavali úzku komunikáciu, prehlbovali vzájomnú politickú dôveru a načrtli smer rozvoja bilaterálnych vzťahov.

S pomocou iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a platformy Spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa úroveň spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti hospodárstva, obchodu a investícií stále zlepšuje a objem obchodu sa zvýšil zo 40,9 miliónov amerických dolárov v roku 1993 na 12,5 miliárd amerických dolárov v roku 2022.

Slovensko je dlhodobo štvrtým najväčším obchodným partnerom Číny a najväčším zdrojom dovozu v strednej a východnej Európe.

Čína je zas najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo krajín Európskej únie s investičným objemom na Slovensku vo výške viac ako 400 miliónov amerických dolárov, ktorý vytvára tisíce pracovných miest.

Obe krajiny navzájom uskutočňujú  výmeny umeleckých súborov, organizujú kultúrne festivaly, umelecké výstavy a filmové týždne.

Univerzity oboch strán si zriaďujú jazykové odbory, vymieňajú si študentov a odborníkov na vyučovanie, a popularita čínskeho jazyka a kultúry na Slovensku neustále rastie.

V posledných rokoch sa obe krajiny spojili v boji proti epidémii a navzájom si posielali dodávky vzájomnej pomoci. Slovensko taktiež poskytlo neoceniteľnú pomoc pri evakuáciu čínskych občanov z Ukrajiny. Tieto i ďalšie prejavy solidarity a vzájomnej pomoci ešte viac posilnili už tradičné priateľstvo medzi Čínou a Slovenskom.

Rozvoj vzťahov medzi Čínou a Slovenskom priniesol obom národom hmatateľné výhody.

Farma čínsko-česko-slovenského priateľstva, ktorá bola založená v 50. rokoch 20. storočia a ktorá symbolizuje tradičné priateľstvo medzi Čínou a Slovenskom, sa vyvinula na významný priemyselný park.

Dnes môžeme ochutnať najpredávanejšie vína, ktoré slovenskí partneri Farmy česko-slovenského priateľstva vyvážajú na čínsky trh, čo odráža pozitívne výsledky praktickej spolupráce medzi našimi krajinami.. Ochutnať môžete aj čínske osmantové víno, ktoré rozvoniava navôkol a symbolizuje svetlú budúcnosť budúcnosť čínsko-slovenskej priateľskej spolupráce.

V 20. a 30. rokoch minulého storočia navrhol architekt Ladislav Hudec mnoho slávnych budov v čínskom Šanghaji, ktoré sa teraz radia medzi významné historické budovy.

Je mi veľkou cťou, že pán Aurel Fábri prijal pozvanie, aby tu dnes usporiadala výstavu umenia.

Pán Fábri vyučoval v Číne viac ako desať rokov, vychoval veľké množstvo mladých čínskych architektov, rozvíjal a odovzdával ďalej dedičstvo priateľských výmen medzi oboma krajinami v oblasti humanitných vied.

Dokonale integroval techniky skicovania v západnom štýle a konotácie tušovej maľby  v čínskom štýle, čím živo ukázal krásu starovekej čínskej architektúry.

Špeciálne sa chcem poďakovať bývalému ministrovi Slovenskej republiky pánovi Demešovi za to, že nás spolu zoznámili. Veľkou mierou prispel k otvoreniu tejto umeleckej výstavy, za čo mu vyjadrujem svoje srdečné poďakovanie!

Rovnako ako sa môžu navzájom dopĺňať rôzne maliarske techniky a architektonické štýly, tak aj krajiny s rôznymi politickými systémami, históriou a môžu tiež spolupracovať spôsobom, ktorý je výhodný pre obe strany.

Staré čínske príslovie, že človek v tridsiatke by mal byť samostatný, čo taktiež znamená, že tridsiatka znamená, že tridsiatka prináša veľa úspechov.

Za uplynulých 30 rokov sa vzťahy medzi Čínou a Slovenskom držali všeobecného kurzu kurzu priateľstva a spolupráce a neustále napredovali správnou cestou.  Nasledujúcich 30 rokov preto určite prinesie nové príležitosti pre rozvoj vzťahov medzi Čínou a Slovenskom.

Tento rok je pre nás prvým rokom, kedy naplno realizujeme ducha XX. zjazdu Komunistickej strany Číny a je to aj začiatočný rok novej cesty budovania modernej socialistickej krajiny všestranným spôsobom.

Čína bude presadzovať nezávislú mierovú zahraničnú politiku, dodržiavať otváranie sa a spoločný rozvoj, a bude podporovať  budovanie globálnej komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva.

Čína, ktorá dodržiava otvorenosť, neustály rozvoj a obojstranne výhodnú spoluprácu, určite prinesie ešte viac ešte lepších príležitostí krajinám vrátane Slovenska.

Čína prikladá veľký význam rozvoju vzťahov medzi Čínou a Slovenskom a je ochotná spolupracovať so Slovenskom na pokračovaní tradičného priateľstva, prehlbovaní praktickej spolupráce, posilňovaní medziľudských a kultúrnych výmen a v posúvaní vzťahov medzi Čínou a Slovenskom na vyššiu úroveň v tomto novom historickom období.

Ďakujem!

(Preklad prejavu pána veľvyslanca SUN Lijie poskytlo Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku).