Uzbekistan: Republiková burza Toškent s IPO

TAŠKENT – Republiková burza cenných papierov „Toškent“ je uzbecká burza cenných papierov so sídlom v hlavnom meste Taškent.

Vznikla v roku 1994. Činnosť burzy úzko súvisí s reformami, ktoré sa vykonávajú v republike, a politikou vytvárania otvorených akciových spoločností na základe sprivatizovaných štátnych podnikov.

Podľa prezidentského dekrétu z 19. marca 2012 sa Kórejská burza cenných papierov v roku 2014 stala vlastníkom 25% mínus jedna akcia burzy. Kórejská burza mala zasa dodávať a implementovať na kľúč komplexný softvérový a hardvérový komplex pre uzbecký akciový trh vrátane softvérových, serverových a telekomunikačných služieb, školenia miestnych špecialistov a poskytovania záručného servisu počas jedného roka, ako aj pomoc pri zlepšovaní právneho rámca. Koncom roku 2016 prebehla modernizácia burzy, bol predstavený zjednotený softvérový a hardvérový komplex pre akciový trh Uzbekistanu.

Dňa 4. apríla 2018 sa uskutočnil prvá verejná ponuka akcií – IPO spoločnosti  Quartz, a. s. Po výsledkoch klasickej aukcie sa predalo 54% objemu vydaných akcií za 7,5 miliardy somov. V dôsledku IPO sa novými akcionármi firmy Quartz stalo 3 305 ľudí. Jedna osoba mohla požiadať o kúpu maximálne 0,05% emisie alebo maximálne 2287 akcií.