Rusko zverejnilo požiadavky voči USA a NATO

MOSKVA – Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zverejnilo požiadavky Ruska Spojeným štátom na bezpečnostné záruky.

Moskva ponúkla NATO, že sa zaviaže neprijať Ukrajinu a ďalšie krajiny za členov aliancie a nevykoná žiadne vojenské akcie na území Ukrajiny. Moskva tiež ponúkla Washingtonu, že zaručí, že krajiny bývalého ZSSR nevstúpia do NATO.

Moskva ponúkla NATO, že sa zaviaže neprijať Ukrajinu a ďalšie krajiny za členov aliancie a nevykoná žiadne vojenské akcie na území Ukrajiny. Moskva tiež ponúkla Washingtonu, že zaručí nevstúpenie krajín bývalého ZSSR do NATO.

V prvom článku Moskva vyzýva Spojené štáty, aby súhlasili s tým, že budú konať na základe princípov nedeliteľnej a rovnakej bezpečnosti, bez toho, aby bola dotknutá vzájomná bezpečnosť, za čo navrhuje prijať vzájomné záväzky, že nebudú konať a nebudú prijať opatrenia ovplyvňujúce bezpečnosť druhej strany.

Strany nesmú využívať územie iných štátov na účely prípravy alebo uskutočnenia ozbrojeného útoku na Rusko alebo Spojené štáty. Spojené štáty sa musia zaviazať k vylúčeniu ďalšieho rozširovania NATO východným smerom, k odmietnutiu prijatia štátov, ktoré boli predtým súčasťou ZSSR, do aliancie. Táto požiadavka platí minimálne pre Ukrajinu a Gruzínsko, ktoré neustále hovoria o svojej túžbe stať sa členmi aliancie.


Spojené štáty americké by nemali vytvárať vojenské základne na území štátov, ktoré boli predtým súčasťou ZSSR a nie sú členmi NATO, ako aj využívať ich infraštruktúru na vykonávanie akejkoľvek vojenskej činnosti, rozvíjať s nimi bilaterálnu vojenskú spoluprácu.
Rusko tiež navrhuje vzájomne upustiť od rozmiestňovania ozbrojených síl a zbraní, a to aj v rámci medzinárodných organizácií, vojenských aliancií alebo koalícií, v oblastiach, kde by takéto rozmiestnenie druhá strana vnímala ako hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť, ako aj zdržať sa lietania ťažkých bombardérov vybavených jadrovými alebo nejadrovými zbraňami a umiestňovania hladinových vojnových lodí všetkých tried v oblastiach mimo národného vzdušného priestoru a mimo národných teritoriálnych vôd, odkiaľ môžu zasiahnuť ciele na území Ruska alebo Spojených štátov štátov.

Rusko tiež navrhlo vrátiť sa k zásade odmietnutia rozmiestnenia pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu mimo územia štátu. Moskva tiež považuje za potrebné vylúčiť rozmiestnenie jadrových zbraní mimo územia štátu.