Rusko začína obchodnú vojnu s Európskou úniou

Rusko predložilo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) žiadosť o zriadenie osobitného orgánu, ktorý by riešil spor medzi Moskvou a Európskou úniou o clách na ruské kovy, napísali viaceré ruské médiá.

Predmetom sporu bolo antidumpingové clo na dovoz výrobkov z ocele, presnejšie povedané ocele valcovanej za studena, z Ruska, ktorú zaviedla Európska únia v roku 2016. Clo navrhla tak, aby zabránila zámernému znižovaniu cien netrhovými nástrojmi zo strany ruských a čínskych metalurgov.

Výška cla je 18,7% pre Magnitogorské železiarne a oceliarne, 34% pre podnik Severstaľ a 36,1% pre ostatné spoločnosti. Ich zavedeniu predchádzala sťažnosť Európskej asociácie výrobcov ocele (Eurofer) o nespravodlivom správaní sa konkurentov z Ruska a Číny: údajne umelo znížili ceny ocele valcovanej za studena pri výrobe domácich spotrebičov a automobilov.

Clá zaviedli na štyri roky a ich platnosť skončí v decembri 2020. Podobné opatrenia sa uplatňovali v Spojených štátoch: obmedzenia sa vzťahujú na výrobky zo všetkých krajín s výnimkou Mexika a Kanady. Strata z nich sa na Ministerstve priemyslu a obchodu Ruskej federácie odhaduje na tri miliardy dolárov.

Moskva už viedla konzultácie s vedením EÚ, ale nemohla sa dohodnúť na urovnaní konfliktu. Ministerstvo priemyslu a obchodu teraz navrhuje vyriešiť osud sporu špeciálnej arbitrážnej skupine v rámci WTO.

Rusko už predtým napadlo opatrenia EÚ v rámci WTO. Potom sa táto otázka týkala plynovodov, ktoré podľa európskych pravidiel nesmú vlastniť dodávateľa paliva. Vlani v lete WTO vydalo rozhodnutie, podľa ktorého bolo takéto pravidlo uznané ako trhové  a nie represívne voči Rusku.