Allianz Slovenská poisťovňa vyplatí 66 eur na akciu

BRATISLAVA – Základné imanie spoločnosti je 32 531 780 eur. Na jedno euro zakladného imania pripadá 2,2 eur. Akcia má nomonálnu hodnotu 33 eur. Na jednu akciu je to približne 66 eur. Vyplýva to z materiálov na valné zhromaždenie, ktoré bude 20. apríla 2021.

Akcie firmy Allianz Slovenská poisťovňa sa dajú kúpiť na Burze cenných papierov Bratislava. Posledný evidovaný obchod bol 19. marca 2021. Vtedy jeden kus akcie stál 242 eur.

Allianz – Slovenská poisťovňa. Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Do roku 1990 mala ako národný podnik monopolné postavenie v sfére poistenia fyzických a právnických osôb. Bola čiastočne privatizovaná kupónovou metódou. Svoj podiel štát predal v roku 2004, keď do firmy vstúpila nemecká poisťovňa Allianz. Okrem štátneho podielu kúpil investor aj balík akcií od spoločnosti Penta Investment. Časť akcií dodnes vlastnia fyzické osoby.

Pre prvú vlnu kupónovej privatizácie firma založila niekoľko investičných privatizačných fondov (IPF). Spravovala ich spoločnosť Istroinvest. Niekoľko IPF, pred privatizáciou nemeckým investorom, predala skupine Istrokapitál. IPF Karpaty ovládol Vladimír Horváth, ktorý bol podľa elektronického výpisu z Obchodného registra, členom predstavenstva od 1. novembra.1991 do 20. februára 1995.

Valné zhromaždenie bude 21. apríla 2021 o 14.00 v sídle spoločnosti v sídle spoločnosti v Bratislave na Dostojevského rad 20 na 4. poschodí v zasadačke.