V Treťjakovskej galérii najväčšia výstava Iľju Repina

Treťjakovská galéria v Moskve v sobotu 16. marca 2019 otvára najočakávanejšiu výstavu roka – retrospektívu maliara Iľju Repina (1844–1930), vynikajúceho maliara, možno hlavného ruského umelca XIX. a začiatku XX. storočia. Podľa organizátorov je táto výstava pokusom zdieľať s verejnosťou moderné chápanie fenoménu Repin a diskutovať o novom vedeckom stanovisku s expertmi.

Unikátnu expozíciu tvoria zbierky 21 ruských a 7 zahraničných múzeí, ako aj 7 súkromných zbierok. Ide o najväčšiu prípravnú výskumnú prácu, rozsah spolupráce medzi múzeami a rozsah prezentovaných materiálov.

Výstava, ktorá sa nachádza na troch podlažiach najväčších výstavných sál Treťjakovskej galérie, demonštruje diela majstra, vytvorené od 70. rokov 19. storočia do konca dvadsiatych rokov 20. storočia, a pokrýva viac ako 50 rokov práce Repina. Na výstave si môžu záujemcovia pozrieť také obrazy Burlaci na Volge, Nečakali, Záporožci píšu list tureckému sultánovi, ale aj menej známe diela, ktoré sa budú v Rusku vystavovať prvý raz. Organizátori výstavy sa snažili do expozície zaradiť značný súbor diel z neskorého obdobia, ktorý vznikol po roku 1903, keď sa Repin usadil v Penatách, ktoré sa po roku 1918 stalo územím Fínska.

Iľja Repin bol ruský maliar a sochár, významný predstaviteľ realistického prúdu v ruskom výtvarnom umení, jeden z čelných zástupcov združenia peredvižnikov.  Peredvižnici sa z ruštiny Товарищество передвижных художественных выставок prekladá ako Združenie putovných umeleckých výstav bolo umelecké združenie ruských výtvarníkov druhej polovice 19. storočia.

Prvým čelným predstaviteľom peredvižnikov sa stal I. N. Kramskoj. Ideovým zámerom hnutia bola prezentácia ruského umenia najširšej verejnosti. Členovia združenia, ku ktorému patrili najvýznamnejší ruskí súdobí maliari, presadzovali vo svojej tvorbe ústup od oficiálneho umeleckého smeru a zameriavali sa na zachytenie života sociálne a spoločensky najnižšie postavených ľudí. Ich zámerom bolo svojimi dielami predstaviť život najprostejšieho ruského človeka s jeho radosťami i starosťami. Ich diela sa vyznačovali výrazne národným cítením.

Diela peredvižnikov tematicky predstavovali celú škálu tém: od žánrového maliarstva, cez krajinomaľbu, portrétne diela až k prácam viažúcim sa k významným historickým udalostiam. Dominujúcou však bola téma národa, života prostého ľudu, jeho zvykov a obyčajov. Významnú skupinu v rámci združenia tvorili umelci, ktorých hlavný záujem smeroval k zachyteniu vidieckeho života roľníkov. Svoju pozornosť upriamili nielen na zachytenie každodenného strastiplného života ruských nevoľníkov, no zároveň dali divákovi nahliadnuť do prostej ruskej duše poukázaním na jej čistotu a šľachetnosť.

Výstava  Iľju Repina je v novej budove Treťjakovskej galérie na ulici Krymskij val na nábreží rieky Moskva medzi stanicami metra Park kuľtury a Okťabrskaja. Potrvá do 18. augusta 2019.