Rozhlasová rubrika RTVS abeceda ekonomiky

Nebojme sa ekonómie, je dobré rozumieť jej, pretože nám umožní zorientovať sa v základných ekonomických vzťahoch a umožní nám urobiť si vlastný názor na svet okolo nás. Prichádzame s novou rubrikou Abeceda ekonomiky, v ktorej si povieme a pomenujeme základné ekonomické vzťahy a súvislosti.  Píše na svojom webe Rozhlas a televízia Slovenskej republiky. Rubriku pripravil editor a vydavateľ Finančných novín Vladimír Bačišin. 

Čo znamená ekonomicky myslieť ? Znamená to uvažovať o živote cez jednoduché pravidlá. Ekonomika nie je nič zložité. Je to niečo ako dva a dva sú štyri. Ak mám dve eurá, môžem si kúpiť. Ekonomika je časť spoločenského života, prípadne súhrn činností a zariadení zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života; oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty; v užšom zmysle alebo presnejšie je to spôsob organizovanie výrobnej činnosti. Ekonomika existuje preto, aby zabezpečovala potreby ľudí. Ekonomika je výroba, rozdeľovanie výrobkov ako sú napríklad topánky, alebo služieb čo je oprava topánok. Tie musia byť organizované.

Ekonomické myslenie znamená, že máme pred sebou jednoduchý vzťah. Chcem tovar, alebo službu. Preto by som si mal predstaviť, že ak chcem a mám teda dopyt, mal by som mať aj ponuku. Dopyt je vždy. Ľudia vždy niečo chcú. Ponuka môže byť rôzna. Ak nie je žiadna, alebo veľmi malá vedie to k vysokým cenám. Ak je veľká ponuka a ľudia si môžu vybrať z veľkej palety ponúk, vedie to k znižovaniu cien. Čím viac firiem, ktoré ponúkajú výrobky a služby, tým väčšia  konkurencia. Hovorí sa tomu, že čím väčšia ponuka, a teda čím väčšia konkurencia,  tým nižšie ceny.  Niekedy sa v ekonomike stáva, že ponuka prevyšuje dopyt. Vedie to k znižovaniu cien. Ak dopyt prevyšuje ponuku, vedie to k zvyšovaniu cien. Záver pre nás všetkých. Čím vyššia konkurencia, tým väčšia tendencia k znižovaniu cien.