Rekordný rast obchodného obratu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou o 63 %

BRATISLAVA – Zahraničnoobchodný obrat medzi Ukrajinou a Slovenskom dosiahol rast o viac ako 63 %. Finančné noviny o tom informoval hovorca veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku Andrii Varenkov.

“Podľa oficiálnych štatistík Ukrajiny podľa výsledkov obchodu s tovarom a službami medzi Ukrajinou a Slovenskom za 9 mesiacov roku 2021 dosiahol celkový obrat 1 477,6 milióna dolárov. USA a v porovnaní s 9 mesiacmi roku 2020 vzrástli o 558,9 milióna amerických dolárov alebo 60,8 %, napísal na otázky Finančných novín pán hovorca Andrii Varenkov.

Podľa jeho informácií Štátny štatistický úrad Ukrajiny za deväť mesiacov roku 2021 objem obchodu s tovarom medzi Ukrajinou a Slovenskom dosiahol 1 419,6 milióna amerických dolárov (USD)  a vzrástol v porovnaní s 9 mesiacmi roku 2020 o 552,2 milióna dolárov. USA, čiže 63,6 %. Vývoz tovaru z Ukrajiny na Slovensko zároveň predstavoval 788,6 milióna dolárov. USA a vzrástol o 135,6 %; dovoz slovenského tovaru na Ukrajinu predstavoval 631 miliónov dolárov. USA a znížila sa o 18,9 %. Kladné saldo Ukrajiny za toto obdobie predstavovalo 157,6 mil. USD.

Aj podľa Štátneho štatistického úradu Ukrajiny za 9 mesiacov roku 2021 objem obchodu so službami medzi Ukrajinou a Slovenskom dosiahol 58 miliónov USD a vzrástol v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi roku 2020 o 6,7 milióna dolárov. USA alebo 13 %. Vývoz služieb z Ukrajiny na Slovensko zároveň predstavoval 32,6 milióna dolárov. USA a znížil sa o 6,6 %; dovoz slovenských služieb na Ukrajinu predstavoval 25,4 milióna dolárov USA a vzrástol o 59,7 %. Kladné saldo Ukrajiny v tomto období predstavovalo 7,1 milióna dolárov. USA. Podiel vývozu služieb z Ukrajiny na Slovensko na celkovom vývoze Ukrajiny je 0,37 %, podiel dovozu služieb zo Slovenska na Ukrajinu na celkovom dovoze Ukrajiny je 0,47 %.

Pri zachovaní uvedenej dynamiky obchodného obratu sa v roku 2021 očakáva rekordný rast ukazovateľov obchodného obratu za posledných 15 rokov. K 1. júlu 2021 dosiahli slovenské priame investície na Ukrajine, teda zostatky na účtoch, 188 miliónov amerických dolárov.

Ako poznamenáva Andrii Varenkov od 1. januára 2020 štatistiky počíta Národná banka Ukrajiny.  Podiel slovenských priamych investícií na celkových priamych zahraničných investíciách v ekonomike Ukrajiny je 0,34 %. Informácie o objeme ukrajinských investícií do slovenskej ekonomiky sú v súlade so zákonom Ukrajiny „o štátnej štatistike“ dôverné.

Rast obchodno-hospodárskej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom je spôsobený predovšetkým obnovením rozvoja vo väčšine oblastí a odvetví SR a Ukrajiny, čo je zasa spôsobené vysokým tempom rastu svetovej ekonomiky.

Ilustračné fotografie: ukrajinské dievčatá www.pixabay.com