Špeciálne pre Finančné noviny: o problémoch Afganistanu napísal profesor Ašot Sarkisian, prezident Ruskej lekárskej asociácie

S veľkým poľutovaním sledujeme konfrontáciu medzi USA a Ruskou federáciou.

Dospela do nebezpečného bodu a považujeme za nevyhnutné podniknúť rozhodné kroky na odstránenie tohto nebezpečenstva, keďže ide o bezpečnosť celého sveta.

Východiskom z tejto kritickej situácie by podľa nás bolo usporiadanie medzinárodnej humanitárnej konferencie o Afganistane za účasti Spojených štátov amerických a členských štátov NATO, zodpovedných za súčasnú situáciu.

Čína, Turecko, Pakistan a India – by mali byť za diskusiu o naliehavých humanitárnych otázkach a definovanie realistickej stratégie pre Afganistan. O programe konferencie, ktorý pripravil Medzinárodný výbor, diskutovali a podporili vtedy bojujúce strany – vláda Afganistanu a hnutie Taliban.

Na takéto akcie sú predpoklady – napriek zúfalým výzvam OSN neexistuje jednotná stratégia a jednotné kroky krajín zapojených do afganského procesu a situácia v Afganistane sa naďalej zhoršuje, má všetky znaky humanitárnej katastrofy a hrozí, že sa vymkne kontrole a preleje z Afganistanu – do stredoázijských štátov, Iránu a cez neho do Turecka, štátov Európy a južného Kaukazu, Pakistanu a Číny.

Dnes majú Spojené štáty americké a Ruská federácia jedinečnú príležitosť nie na konfrontáciu, ale na dosiahnutie pokroku v bilaterálnych vzťahoch, keďže ich spája spoločný záujem – boj proti medzinárodnému terorizmu, náboženskému extrémizmu a obchodovaniu s drogami.

Medzinárodný výbor sa obracia na prezidenta Josepha Bidena a prezidenta Vladimíra Putina so žiadosťou viesť záštitu nad Medzinárodnou humanitárnou konferenciou o Afganistane, čo nepochybne poslúži ako silný impulz pre začatie mierového procesu v Afganistane, ako aj demonštrovanie pripravenosti Spojených štátov a Ruska obnoviť vzájomnú dôveru. Len spoločné úsilie Spojených štátov, západných krajín a Ruska môže dostať Afganistan z kritickej situácie.

Musí zvíťaziť zdravý rozum a USA, západné krajiny a Rusko sa musia vrátiť k politike strategického partnerstva, čo by uvítal celý svet. Medzinárodný výbor pre humanitárnu spoluprácu s Afganskou islamskou republikou môže spojením úsilia predstaviteľov občianskej spoločnosti z mnohých krajín sveta napomôcť procesu zmierenia v krajine a prekonania krízy.

Na takýchto procesoch sme sa najpriamejšie a najaktívnejšie podieľali – na rozvoji a implementácii zdravotnej časti Národnej politiky zmierenia v Afganistane, zameranej na nastolenie mieru v krajine a ukončenie bratovražednej vojny (1987 – 1992).

Pre celé medzinárodné spoločenstvo by sa strategickým cieľom mala stať transformácia Afganistanu na stabilný a mierumilovný štát, poskytujúci svojim občanom dôstojný život, zo strany ktorého nehrozia žiadne hrozby.

Profesor Ašot Grigorievič Sarkisian prezident Ruskej lekárskej asociácie, predseda Medzinárodného humanitárneho výboru spolupráce s Afganskou islamskou republikou,
poslanec Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.