Reformy zamerané na odstránenie medzier

BERLÍN  –  V záujme udržateľného a rýchleho ozdravenia európskych ekonomík treba nielen prílev investícií, ale aj implementáciu konkrétnych hmatateľných reforiem zameraných na odstránenie medzier v štruktúrach hospodárstiev EÚ.

Vyhlásil to minister financií Eduard Heger v rámci berlínskeho zasadnutia ministrov financií Eurozóny, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. septembra.

Išlo o prvé  fyzické zasadnutie ministra Hegera s kolegami po jeho vymenovaní a od prepuknutia pandémie COVID-19.

V rámci rokovania ministrov financií Európskej únie (Ecofin) panovala zhoda v tom, že v dôsledku pandémie európske ekonomiky stále čelia neistotám a signály oživenia sú nerovnomerné. Preto je nutné zmobilizovať  všetky domáce i európske nástroje podpory.

Predmetom diskusie ministrov boli aj možné nové zdroje príjmov rozpočtu EÚ. Európska komisia plánuje v budúcnosti predložiť návrh na spoločné emisné clo a spoločné zdanenie nadnárodných gigantov v sektore IT (digitálny poplatok), rovnako aj návrh odvodov do rozpočtu EÚ, založený na emisných povolenkách CO2. Tie by sa mali rozšíriť aj na námornú a leteckú dopravu (ETS).

Slovensko je podľa slov ministra financií Eduarda Hegera pripravené diskutovať o nových zdrojoch s dôrazom na to, aby prispievali k takzvanej uhlíkovej neutralite EÚ. Zároveň by tak v budúcnosti nemalo dôjsť k výraznému navýšeniu odvodov členských štátov do rozpočtu EÚ.

Ďalšou z diskutovaných tém bola potreba spravodlivého a efektívneho zdanenia vrátane digitálnej ekonomiky. Členské štáty v zásade podporili myšlienku reformy korporátnej dane, no väčšina ministrov požaduje počkať na výsledky rokovaní v rámci OECD.
Minister financií Heger podporil prehlbovanie doterajšej spolupráce v boji proti daňovým únikom a podvodom.

V oblasti finančných služieb ministri diskutovali o prispôsobení regulácie digitálnej ére a zároveň zachovaní dostatočnej miery flexibility, bezpečnosti a ochrany dát. Eduard Heger podporil finančné inovácie a ich zavádzanie v spolupráci s aktérmi trhu. Pri téme bankovej únie sa prihovoril za jej dobudovanie.