Tvorivé písanie: ak môžeš, tak niečo napíš

MOSKVA – “Ak môžeš píš!” Len nedávno tento výraz znel ináč. “Ak môžeš nepíš!” Bola to výzva grafomanom.

Umenie písať je dnes veľmi potrebné. Na dvore predsa máme svet komunikácie.  Niekedy žije niekto druhý, s ktorým sa môžeme vzájomne pochopiť. Politici rozdrobujú svet. robia hranice medzi ľuďmi ešte tvrdšie, ale umelec, či tvorivý človek vyhladzuje hrany, spája svet do jedného celku, Preto je tak dôležité svoj život, svoju skúsenosť premeniť na poviedku, esej, lyrickú miniatúru, ktoré by spájali rôznych ľudí.

Preto sakreatívne písanie (creative writing) sa v súčasnosti stalo dôležitou časťou humanitného vzdelania v Severnej Amerike a v Európe.
Koncom augusta tohto roku, v rodisku Leva Tolstého v Jasnej Poľane, bola Fulbraightovská letná škola “Tvorivé písanie a nové profily humanitného vzdelania.”  Skúmali sa tam formy písania.
Písanie sa vníma široko, od amatérskej “skúšky pera” až po profesionálnu tvorbu.
Školu viedol Chris Merill, básnik spisovateľ. novinár, prekladateľ, riaditeľ medzinárodného unikátneho programu tvorivého písania na University of Iowa. Okrem iného urobil seminár na tému “Tvorivé písanie ako kontakt s iným: interkultúrna pedagogika.”
Dostali sme päť slov: zabudnutý, pochod, koža, september a dym. Za 5-7 minút bolo treba na základe nich vymyslieť prózu, alebo poéziu, ktorá má zmysel.
Neboli sme ľudia z ulice. Boli tam filológovia, kritici, študenti a absolventi Literárneho inštitútu. Tri hodiny bolo málo. Záujem o program spisovateľského majstrovstva.
Bolo to preto, lebo bol veľký záujem o program spisovateľského majstrovstva. Preto sa próza a poézia, vrátane nonfiction,  stávajú najdôležitejším prostriedkom kultúrnej diplomacie.
Takže, píšte, priatelia!
A my budeme nadväzovať s vami vzájomné kontakty!
To je podľa mňa to, čo je dnes potrebné!
Valéria Kolbiková, Moskva, novinárka 
Fotografia: Západ Slnka v Moskve, Valéria Kolbiková