OECD: nezamestnanosť koncom roka 10-12 %

PARÍŽ –  Dopady pandémie a opatrenia zamerané na izoláciu obyvateľstva  zasiahli ekonomiky OECD, milióny ľudí nemohli pracovať. To malo za následok prudký pokles aktivity a bezprecedentné straty pracovných miest. Konštatuje to OECD. 

Výhľad zamestnanosti publikuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na svojej stránke.

V porovnaní s prvými niekoľkými prvými mesiacmi finančnej krízy v roku 2008 bolo v niektorých krajinách odpracovaných až 10-krát menej hodín.

Predpokladá sa, že nezamestnanosť dosiahne v krajinách OECD do konca roku 2020 takmer 10%, z 5,3% na konci roka 2019, a v prípade druhej pandemickej vlny stúpne až na 12%. Obnova pracovných miest sa očakáva až po roku 2021.

V niektorých krajinách zamestnávatelia využívali programy na udržanie zamestnania na skrátenie pracovného času a pracovníkom umožnili zachovať si plat a prácu; je pravdepodobné, že celý dopad pandémie bude ešte len cítiť. V iných krajinách došlo k bezprecedentnému skoku v nezamestnanosti, ale mnoho pracovníkov sa vráti do zamestnania (alebo do nových), keď sa ekonomiky znovu otvoria a aktivita sa rozrastie.

Kríza COVID-19 má väčší vplyv na niektorých pracovníkov ako na iných. Mladí ľudia a ženy patria medzi osoby, ktoré sú najviac ohrozené nezamestnanosťou a chudobou. Spravidla majú menej bezpečné a nekvalifikované pracovné miesta a majú vysoké zastúpenie medzi pracovníkmi v odvetviach najviac postihnutých krízou, ako sú cestovný ruch a reštaurácie.

Mnoho krajín využíva programy na udržanie zamestnania s cieľom pomôcť zamestnať pracovníkov a zachrániť životaschopné pracovné miesta. Patria sem opatrenia, ktoré priamo dotujú neodpracované hodiny, ako napríklad nemecký Kurzarbeit alebo francúzske Activité partielle, ako aj opatrenia, ktoré tiež zvyšujú príjmy pracovníkov pri zníženom pracovnom čase, ako napríklad The Netherland’s NOW (Noodmatregel Overbrugging Werkgelegenheid) alebo Job Jobeper Payment v Austrálii. Do žiadostí spoločností o takéto programy bolo zapojených asi 60 miliónov ľudí v celej OECD.