Putin a Lukašenko integrácia zväzového štátu

MINSK – MOSKVA –  Vladimír Putin sa 14. septembra 2020 v ruskom meste Soči stretne s prezidentom Bieloruskej republiky Alexandrom Lukašenkom. Informuje o tom stránka www.kremlin.ru. 

Počas rozhovorov sa plánuje prediskutovať kľúčové otázky ďalšieho rozvoja rusko-bieloruských vzťahov strategického partnerstva a spojenectva. Osobitnú pozornosť sa sa plánuje venovať realizácii veľkých spoločných projektov v obchodnej, hospodárskej, energetickej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj vyhliadkam na podporu integračných procesov v štáte Únie.

Rusko-bieloruské vzťahy majú charakter zväzovej spolupráce. Dňa 8. decembra 1999 štátu podpísali Zmluvu o vytvorení Únie – nadnárodného celku s postupným organizovaním jednotného politického, hospodárskeho, vojenského, colného a iného priestoru.
Bielorusko je strategickým spojencom Ruska. Je to zakotvené v Koncepcii zahraničnej politiky Ruskej federácie, kde sa ako jedna z regionálnych priorít potvrdzuje smer k rozšíreniu strategickej spolupráce s Minskom.
Vysoká dynamika dvojstranných kontaktov na najvyššej a vysokej úrovni je dôkazom prioritnej povahy vzťahov s Bieloruskom pre Rusko. Napríklad v roku 2019 sa uskutočnilo 11 stretnutí a kontaktov medzi Vladimírom Putinom a Alexandrom Lukašenkom.

Rusko a Bielorusko prvú dohodu podpísali v roku 2. apríla 1996. Mala názov Dohoda o vytvorení spoločenstva. Druhou bola Dohoda o zväze, ktorú uzavreli 2. apríla 1997. Poslednou je Dohoda o vytvorení zväzového štátu. Podpísali ju 9. decembra 1999.