Rada slovenských exportérov a Centrum rozvoja obchodnej politiky QazTrade podpísali dohodu

BRATISLAVA –  Prostredníctvom online stretnutia Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérovAzamat Askaruly, generálny riaditeľ Centra pre rozvoj obchodnej politiky QazTrade  podpísali Memorandum o spolupráci v priestoroch Veľvyslanectva Kazachstanu na Slovensku.

Slávnostný podpis sa konal za prítomnosti Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazachstanu na Slovensku Romana Vassilenka.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a interiér

 

V dokumente sa strany zaviazali zdieľať informácie a poskytovať vzájomnú podporu svojim podnikateľom s cieľom posilniť obchod medzi Slovenskom a Kazachstanom.

„Pre efektívnu činnosť Rady slovenských exportérov je dôležité udržovať kvalitné vzťahy s relevantnými zahraničnými partnermi. Kazachstan je najväčšou krajinou Strednej Ázie a slovenské spoločnosti majú záujem etablovať sa na tomto trhu, preto osobitne vítam toto partnerstvo s QazTrade.“ – povedal na úvod stretnutia Lukáš Parízek.

Veľvyslanec Kazachstanu v Bratislave Roman Vassilenko poznamenal: “Blahoželáme spoločnosti QazTrade a Rade slovenských exportérov k podpísaniu memoranda o spolupráci. Sme presvedčení, že tento krok prispeje k vytvoreniu a rozvoju vzájomne výhodnej a  zaujímavej spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami. Kazachstan a Slovensko realizujú svoj exportný potenciál a hľadajú riešenia nových výziev, medzi ktoré radíme aj pandémiu koronavírusu. O skúsenosti Slovenska ako otvorenej a exportne orientovanej ekonomiky a člena Európskej únie bude určite dopyt v Kazachstane. Rozvoj obchodu Kazachstanu s Čínou a stredoázijskými štátmi a Európou, oživenie Veľkej hodvábnej cesty, ako aj členstvo Kazachstanu v EAEÚ, otvárajú veľké vyhliadky na rozvoj spolupráce v oblasti obchodu medzi Kazachstanom a Slovenskom. “

„Rada slovenských exportérov spolu s QazTrade sa bude zameriavať na organizáciu spoločných vzdelávacích seminárov a B2B stretnutí. Kazachstan má v záujme exportovať na Slovensko svoju poľnohospodársku a chemickú produkciu, ako aj produkty z oblasti strojárstva. QazTrade bude pomáhať domácim podnikom vo vývoze na trhy strednej a východnej Európy prostredníctvom podnikateľských misií, marketingovej podpory a podporných finančných nástrojov.“ – dodal Azamat Askaruly, generálny riaditeľ QazTrade.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér

 

Začiatkom apríla 2020, počas kulminácie krízy spojenej s koronavírusom, vznikla online Iniciatíva na podporu exportu, ktorá vyzývala na zjednotenie slovenských podnikateľov v neľahkých časoch. V priebehu dvoch mesiacov získala táto iniciatíva podporu od 130 podnikateľských subjektov a na základe tohto dopytu bola bola založená Rada slovenských exportérov ako záujmové združenie právnických osôb podľa príslušného zákona Slovenskej republiky.

Táto podnikateľská platforma je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu. Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom.

Centrum pre rozvoj obchodnej politiky akciové spoločnosti QazTrade vzniklo 30. júna 2006. Študuje a identifikuje aktuálne problematické otázky systému národného obchodu a aktívne sa podieľa na implementácii obchodnej politiky krajiny. Etablovala sa ako kľúčová kazašská výskumná spoločnosť v oblasti obchodných a hospodárskych vzťahov. Jediným akcionárom QazTrade je Ministerstvo obchodu a integrácie Kazachstanu.