AZZZ spolu s Radou slovenských exportérov

BRATISLAVA –  Export je jedným z najvýznamnejších spôsobov internacionalizácie malých a stredných podnikov, ktorý vo veľkej miere napomáha ich ekonomickému rastu.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ ) SR si uvedomuje dôležitosť podnikov, ktoré exportujú do zahraničia, o to viac, že v čase pandémie COVID-19 môže byť táto oblasť značne poznačená.  Z tohto dôvodu Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ ) SR dnes podpísala s novozaloženou Radou slovenských exportérov (RSE)  Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorého cieľom bude prehlbovanie výmeny informácií v oblasti podpory exportu.

Na Slovensku máme množstvo inštitúcií, ktoré sa venujú problematike exportu, každá inštitúcia sa však zaoberá inou formou pomoci, čo v konečnom dôsledku pôsobí pre podnikateľov chaoticky a neprehľadne. „Uvedomujeme si potrebu hľadania odpovedí na praktické otázky týkajúce sa exportu, oceňujeme preto, že Rada slovenských exportérov má ambíciu zhromažďovať všetky kľúčové informácie týkajúce sa exportu na jednom mieste –  prostredníctvom portálu www.exporteri.sk. Veríme, že portál odľahčí potencionálnych ako aj už existujúcich exportérov zorientovať sa v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií a bude zo strany slovenských subjektov kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných údajov,“ skonštatoval prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský.

Teším sa spolupráci s AZZZ SR a verím, že nastavíme efektívnu výmenu informácií ako aj vzájomnú podporu, nakoľko oblasti našej činnosti sa nevylučujú, ale naopak dopĺňajú. Slovenskí podnikatelia si zaslúžia efektívnejšiu podporu nielen doma, ale aj v zahraničí a preto je Rada slovenských exportérov pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť a byť pridanou hodnotou v konečnom dôsledku nielen pre podnikateľov, ale aj štát a bankové inštitúcie. Najmä v tomto náročnom období,“ dodal Lukáš Parízek, predseda Rady slovenských exportérov.