Ekonomická nálada bola v SR v júli pesimistickejšia

Ekonomická nálada na Slovensku bola v júli pesimistickejšia ako pred mesiacom. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 6,2 bodu na hodnotu 100,8. Stále mierne prekonáva svoju úroveň pred  pandémiou koronavírusu. 

Dôvera sa veľmi výrazne znížila v službách, výraznejšie aj v priemysle, mierne v stavebníctve a medzi spotrebiteľmi. V obchode sa naproti tomu pomerne výrazne zvýšila. Aktuálna hodnota IES je značne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka po jeho hlbokom prepade zapríčinenom protiepidemickými opatreniami (o 14,7 bodu) a nachádza sa mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 1,7 bodu).

Indikátor dôvery v priemysle v júli poklesol o 5,3 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu 4,7 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok. V júli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -21 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body.

 

Indikátor dôvery v obchode sa v júli 2021 priblížil k hodnotám zo začiatku roka 2020 a dosiahol hodnotu 26,3 (rast o 6,3 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situácia za priaznivú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa proticovidové opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júli opäť klesol, jeho hodnota (12) sa v porovnaní s júnom znížila o 13 percentuálnych bodov, čo predstavuje zároveň 8 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 2,2 bodu na hodnotu -20,6. Indikátor tak zastavil svoj štvormesačný pozitívny rast, ktorý zmazal približne dve tretiny jeho strát utrpenými na začiatku pandémie v apríli minulého roku a pohybuje sa v blízkosti svojho dlhodobého priemeru.

Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší najmä v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, o niečo menej v očakávaniach úspor a vývoja nezamestnanosti. V očakávaniach finančnej situácie domácností boli naproti tomu optimistickejší, ale len nepatrne.

V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (o 13,8 bodu) a aktuálny výsledok sa navrátil mierne pod úroveň dlhodobého priemeru (o 1,1 bodu).

Ilustračné fotografie: Nastya Gepp, www.pixabay.com

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.