Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli zhoršila

BRATISLAVA – Dôvera podnikateľov v obchode sa zvýšila a priblížila sa k hodnotám zo začiatku roka 2020. Napriek uvoľňovaniu opatrení najviac klesla dôvera podnikateľom v službách, v priemysle a mierne aj v stavebníctve. Informuje o tom Štatistický úrad SR. 

Spotrebitelia vyjadrili pesimistickejšie očakávania najmä z celkovej hospodárskej situácie, úspor domácností, vývoja nezamestnanosti, ako aj z rastu cien.

Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli zhoršila, stále však mierne prekonáva svoju úroveň bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 6,2 bodu na 100,8 bodov. Aktuálna hodnota IES je značne optimistickejšia ako pred rokom a nachádza sa mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,7 bodu.

Medzi podnikateľmi v priemysle poklesla dôverapo sezónnej úprave v júli o 5,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 4,7. Vývoj ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok. Najvýraznejšie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil trend priemyselnej produkcie. Pokles sa zaznamenal vo väčšine odvetví, hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov či drevených a papierových výrobkov.

Najvyššiu mieru pesimizmu vyjadrili v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podnikatelia v službách, a to aj napriek tomu, že prístup k službám je bez obmedzení, pretože epidemická situácia je stále dobrá. Hodnota sezónne očisteného indikátora dôvery v službách v júli klesla druhý mesiac po sebe. Kým v júni bol pokles len o 2,3 p. b., v júli sa prepadol až o 13 p. b. na hodnotu 12. Aktuálny výsledok sa nachádza o 8 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora ovplyvnili pesimistickejšie hodnotenia všetkých troch jeho komponentov. Manažéri v službách nepriaznivo hodnotili podnikateľskú situáciu, očakávaný dopyt, ale aj dopyt za posledné tri mesiace.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 2,2 bodu na hodnotu -20,6. Indikátor tak zastavil svoj štvormesačný pozitívny rast, ktorý zmazal približne dve tretiny jeho strát, ktoré utrpel na začiatku pandémie v apríli minulého roku. Aktuálna hodnota sa pohybuje mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,1 bodu. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom o niečo viac pesimistickejší v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, úspor domácností, vývoja nezamestnanosti a vyjadrili aj znepokojenie z rastu cien.

Dôvera v ekonomiku Slovenska klesla v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu aj medzi stavebnými firmami, a to o 2,5 bodu na -21 bodov. Podnikatelia nepriaznivo hodnotili celkovú úroveň objednávok, pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa ich očakávania medzimesačne zlepšili. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body.

Indikátor dôvery v obchode rástol ako jediný zo sledovaných oblastí ekonomiky päť mesiacov v rade. V júli 2021 sa tak priblížil k hodnotám zo začiatku roka 2020 a dosiahol 26,3 bodov (rast o 6,3 p. b.). Obchodníci hodnotili súčasnú situácia za priaznivú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov. Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).