PXE: odchod Bohemia Energy z trhu neohrozí český veľkoobchod

PRAHA – Ukončenie dodávok elektriny a plynu spoločnosťou Bohemia Energy neohrozuje stabilitu veľkoobchodného trhu s energiami v Českej republike. Tvrdí to Pražská energetická burza (PXE).

Problémy však môžu mať mestá a obce, ktoré doteraz nenakúpili dodávky energií na budúci rok.

Spoločnosť Bohemia Energy, ktorá 13. 10. 2021 oznámila zastavenie dodávok energií svojim zákazníkom a fakticky tak ukončila svoju činnosť na česko aj slovenskom energetickom trhu, bola jedným z účastníkov obchodovanie na energetickej burze PXE. Vďaka ochranným mechanizmom, ktorými je veľkoobchodný trh pre takéto situácie vybavený, a súčasne vďaka prístupu samotnej spoločnosti Slovakia Energy nehrozí v súčasnosti dominový efekt bankrotov spôsobený neschopnosťou tejto spoločnosti plniť svoje záväzky dodať alebo odobrať energiu svojim obchodným partnerom.

“Som rád, že môžem konštatovať, že ani ukončenie činnosti takto významného hráča nespôsobí na veľkoobchodnom trhu žiadne zásadné komplikácie ani vo vzťahu k burze, ani vo vzťahu k ostatným účastníkom obchodovania. Veľmi rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí celú situáciu od samého začiatku aktívne riešenia. Pevne verím, že s rovnakým efektom, ako sa podarilo všetko podstatné vyriešiť na veľkoobchodnom trhu, podarí sa všetko vyriešiť aj vo vzťahu k zákazníkom Slovakia Energy “, hovorí David Kučera, generálny sekretár PXE.

PXE prevádzkuje okrem veľkoobchodného trhu aj platformu pre aukcie energií pre koncových zákazníkov z radov miest, obcí a menších firiem. “Bohužiaľ musím konštatovať, že mnoho klientov si doposiaľ nezabezpečila dodávku energií na budúci rok. Znamená to teda, že ak sa ceny na veľkoobchodnom trhu do konca roka nezníži, budú musieť realizovať fixáciu na existujúcich cenových hladinách, čo pre tieto subjekty bude pochopiteľne znamenať značné zvýšenie nákladov na energie. V súčasnej situácii považujem za dôležité, aby sa situácia so zákazníkmi Slovakia Energy čo najskôr odstránila, aby vzniknutá nervozita na maloobchodnom trhu neovplyvnila schopnosti práve municipalít zabezpečiť si dodávky energií na budúci rok “, doplňuje David Kučera.