Prvým riaditeľom VHJ ZŤS bol Herbert Ďurkovič

MARTIN – Pred 55 rokmi 1. júla 1965 vznikol trust podnikov Závody ťažkého strojárenstva (ZŤS), ktorý neskôr dostal pomenovanie Výrobno-hospodárska  jednotka (VHJ). Sídlom trustu bolo mesto Martin.

V dnešnej ekonomickej terminológii by sa tento typ podniku dal nazvať pojmom holding. Prvým generálnym riaditeľom trustu bol Herbert Ďurkovič (1928 – 2007). ZŤS VHJ bolo zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na území celého Československa. Malo teda federálny charaker. Herbet Ďurkovič sa zaslúžil o to, že vo výrobe sa presadzovali najnovšie poznatky apikovaného výskumu. Monohé podniky, ktoré boli členmi trstu mali svoje výskumné oddelenia. Súčasťou trustu boli aj samostatné výskumné ústavy. Trst v čase najväčšieho rozmachu zamestnával približne 85 000 ľudí.

Hrbert Ďurkovič zastával aj vládne posty. Vo vláde Štefana Sádovského a Petra Colotku pôsobil v rokoch 1970-1971 ako jej podpredseda a zároveň ako minister plánovania. V nasledujúcej  vláde Petra Colotka pôsobil v rokoch 1971-1972 opäť ako podpredseda vlády a v tom istom období zastával post predsedu slovenských plánovacej komisie. Bol stálym zástupcom ČSSR pri RVHP a podpredsedom Slovenských národnej rady.

V roku 1997 vydal knihu Cesta do prepadliska. Analyzoval v nej vývoj Slovenska za posledných 50 rokov. V roku 1987 vydal monografiu Inovačné procesy v súčasnej socialistickej spoločnosti. Venoval sa v nej inováciám v priemyselných podnikoch.

Fotografia: www.stavebni-technika.cz