MV SR si objednalo služby za 2 milióny eur

BRATISLAVA – Bez výberového konania, lebo to dovoľuje vyhlásený núdzový stav, si Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky objednalo služby za viac ako 2 mil. eur. Dodávať ich bude firma Dustream production s.r.o.  z Banskej Bystrice.

Súčasná vláda si objednáva služby súkromných firiem a zaostáva v čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie. Pri ich čerpaní je potrebná verejná súťaž. Súčasná koalícia ohovárala predchádzajúcu za obchádzanie verejných súťaží. Najaktívnejšími politikmi v tejto oblasti bol súčasný minister financií Igor Matovič a ministerka informatizácie a regionálneho rozvoja Veronika Remiśová.

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu na predmet zákazky „Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov.“ Podobné zmluvy sa môžu uzatvárať počas celého obdobia, v ktorom je pri moci súčasná koalícia.

V zmluve sa hovorí, že účelom uzatvorenia tejto rámcovej dohody je poskytovanie služieb poskytovateľom objednávateľovi z dôvodu aktuálneho vývoja utečeneckej situácie na území Slovenskej republiky, ktorá je vyvolaná vojnovým konfliktom na Ukrajine a ním spôsobenej masovej migrácie, s cieľom poskytnúť migrujúcim obyvateľom Ukrajiny bezpečný vstup na územie Slovenskej republiky a vytvoriť priestor pre poskytovanie komplexných služieb pre utečencov vrátane núdzových ubytovacích kapacít a dopravy do vybraných ubytovacích kapacít, stravovania, zdravotnej a psychologickej starostlivosti, a to za podmienok stanovených v tejto rámcovej dohode.

Poskytovateľ má podľa zmluvy a) zabezpečiť riadiaci, odborný, projektový, a dobrovoľnícky personál potrebný na registráciu utečencov, poskytovanie služby čakárne, psychologickej pomoci, služby starostlivosti o deti  a koordináciu poskytovania zdravotnej pomoci, dočasného ubytovania, stravovania a následného transportu na najbližšiu dopravnú stanicu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené ďalej v tejto rámcovej dohode, b) zabezpečiť administratívny personál v počte pätnásť (15) osôb na vykonávanie administratívnych činností na objednávateľom zriadenom operačnom stredisku –Sobrance.

Ten istý typ zmluvy uzavrelo Ministerstvo vnútra SR s poskytovateľmi obedov pre utečencov z Ukrajiny.

Neziskové organizácie Zastavme korupciu, Aliancia Fair Play  a Transparency International tieto zmluvy neanalyzujú.