Slovensko predalo štátne dlhopisy so splatnosťou v v rokoch 2024, 2030 a 2051 a rôznymi výnosmi

BRATISLAVA – V pondelok sa uskutočnila aukcia štátnych dlhopisov, prvá od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine. ARDAL na základe komunikácie s primárnymi dílermi ponúkla investorom 4 línie dlhopisov.

Dlhopis so splatnosťou v júni 2024 (2,2 roka do splatnosti), dlhopis so splatnosťou v októbri 2030 (8,6 roka do splatnosti), dlhopis so splatnosťou v apríli 2036 (14,1 roka do splatnosti) a dlhopis so splatnosťou v októbri 2051 (29,6 roka do splatnosti).

Pri celkovom dopyte v konkurenčnej aukcii 746,5 mil. EUR boli predané dlhopisy v súhrnnej hodnote 368,7 mil. EUR.

Pri najkratšom dlhopise došlo, od ostatnej aukcie v januári 2021, k nárastu výnosov do splatnosti z -0,57 % p. a. na priemerných -0,06 % p. a.

Výnos druhého dlhopisu tiež narástol od februárovej aukcie z 0,62 % p. a. na priemerných 0,91 % p. a. Podarilo sa dopredať celú líniu dlhopisu.

Tretí dlhopis bol naposledy ponúknutý tiež vo februári, jeho výnos narástol z 1,29 % p. a. na priemerných 1,66 % p. a.

Najdlhší ponúknutý dlhopis bol v aukcii predávaný od októbrového syndikátu prvý krát. Jeho výnos od minulého roka sa takmer zdvojnásobil,   vzrástol z 1,01 % p. a. na súčasných 1,98 % p. a.

Slovenská výnosová krivka, od ostatnej aukcie vo februári, pokračovala vo výraznejšom náraste pri všetkých splatnostiach.  Výnosy v celej eurozóne narástli od februára o ďalších 20 – 60 bázických bodov. Hlavnými dôvodmi sú výrazne väčšia inflácia (oproti pôvodným očakávaniam), končiace podporné programy ECB a nový fenomén – vojna na Ukrajine a sním súvisiaci neistý / rizikový geopolitický vývoj. Pred samotným konaním aukcie mala ARDAL obavy o jej úspešnosť.  Aukciu „zachránil“ výrazný nárast výnosov.

Celkový dopyt bol dnes výraznejšie nad úrovňou dopytu vo februári 2022 (356 mil. EUR), čo súvisí s nárastom (zreálnením) výnosov štátnych dlhopisov. Výsledkom silnejšieho dopytu je väčší predaj dlhopisov o približne 80 mil. EUR oproti plánu. Napriek napätej situácii pri našej hranici je Slovensko stále v dobrej finančnej kondícii, najmä vďaka predfinancovaniu v minulom roku a rastu bilančnej hodnoty Štátnej pokladnice a z toho vyplývajúcej komfortnej likviditnej rezerve. Dochádza tak aj k úspore nákladov na financovanie štátu, ktorá by bez významnej hotovostnej rezervy bola výrazne menšia. Súčasná situácia modelovo poukazuje na veľmi zlé súčasné nastavenie „dlhovej brzdy“, ktorá by v štandardnom prostredí úplne zamedzila predfinacovaniu v minulom roku. Štátu by tak vznikli významné dodatočné náklady na správu štátneho dlhu, rádovo v desiatkach, až stovkách mil. Eur.

Dosiahnuté výnosy v aukcii, aj po výraznom náraste, sú ešte stále  v priemere pod priemerným váženým výnosom celého dlhového portfólia, čo predstavuje stále lacnejšie financovanie dlhu oproti minulosti.