Zuzana Čaputová bude obedovať v sprievode harfy

BRATISLAVA – Kancelária prezidenta Slovenskej objednala k obedu prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej hru na harfe. Cena hudobného výkonu je 290 euro. Vyplýva to z Centrálneho registra zmlúv.

Kancelária si objednala hudobné vystúpenie (hra na harfu) v rámci „Slávnostného obeda prezidentky Slovenskej republiky pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Lotyšskej republiky v Slovenskej republike.

“Výkonný umelec sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa riadne a včas na svoje nebezpečenstvo a s odbornou starostlivosťou vytvoriť dielo, ktoré je výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti, a to v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.” Podľa umelecký výkon bude trvať dve hodiny. Hodinová mzda hry na harfe je teda 145 euro.

Harfa je strunový hudobný nástroj. Je to jeden z najstarších hudobných nástrojov. Nástroje podobné harfe sa prvýkrát objavili už v Mezopotámii a Egypte pred 5 000 rokmi. Má približne 20 – 38 strún. Harfy sa líšia od ostatných zložených chordofónov tým, že sú ich struny na rezonátor kolmé; napríklad gitara , husle či citera majú struny s rezonátorom rovnobežné.