Slováci sa boja zubárov, alebo nemajú na to

Preventívnu prehliadku v ambulanciách zubného lekára absolvovala v roku 2017 iba polovica dospelých pacientov, pričom potreba ošetrenia chrupu po nej bola u 68,6 %. Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 informuje o výkonoch zubného lekárstva, počte návštev a preventívnych prehliadok evidovaných pacientov či orálnom zdraví detí.
V roku 2017 zaznamenali ambulancie zubnolekárskej starotlivosti 6 374-tisíc návštev a v evidencii mali 4 934 556 pacientov. Jeden evidovaný navštívil ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok, najnavštevovanejšie boli pritom ambulancie v Prešovskom (1,39), Trenčianskom (1,37) a Bratislavskom kraji (1,34).
Zo všetkých evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 53 %, so zreteľom na vek však bolo najviac preventívnych prehliadok vykonaných u detí a s vyšším vekom sa ich počet znižuje. Z 94 794 evidovaných 0 až 5-ročných detí absolvovalo preventívnu prehliadku 81 % so 49 % potrebou ošetrenia po nej. U starších 6 až 14-ročných bolo 385 580 evidovaných a preventívna prehliadka bola realizovaná 76 % z nich, pričom ošetriť chrup po nej potrebovalo 58 %.
Vo veku 15 až 18 bolo v evidencii 200 938 pacientov a preventívna prehliadka bola vykonaná 67 % s nutnosťou ošetrenia chrupu 64 %. Z 4 253 244 evidovaných 19- a viacročných pacientov absolvovalo prehliadku len 50 % a potreba ošetrenia, ktorá z nej vyplynula, bola 69 %.
Podľa údajov NCZI zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2017 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 42,82 %. Dvanásťročné deti mali priemerne 1,71 zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. Index orálneho zdravia u pätnásťročných mal hodnotu 2,78.
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.