K 30. júnu 2023 v SR 5 426 352 obyvateľov

BRATISLAVA – V druhom  štvrťroku 2023 sa v Slovenskej republike narodilo 12 073 živých detí a zomrelo 12 490 osôb.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 417 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 164 osôb (prisťahovalo sa 1 164 a vysťahovalo sa 1 000 osôb) . Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 253 osôb.