AFISP: najväčší rekord sprostredkovania na trhu

BRATISLAVA – Slováci prejavili rekordný záujem o investičné služby Asociácie investičných porodacov a sprostredkovateľov (AFISP. Finančné sprostredkovanie dosiahlo v roku 2019 najlepšie výkony za ostatné desaťročie. 

Rekordný záujem Slovákov o investičné služby, ale aj mimoriadne sprísnené podmienky
v poskytovaní hypotekárnych úverov, ktoré sa odrazili, paradoxne, skôr na zadlženosti
obyvateľstva, drahšie poistné ako reakcia poisťovní na 8-percentnú daň, a naďalej pretrvávajúce rezervy v oblasti produktov starobného dôchodkového sporenia. Aj to sú niektoré z nosných oblastí, ktorým sa vlani venovali finanční sprostredkovatelia. „Regulácia finančného trhu sa najviac dotkla poisťovní a bánk uplatnením mimoriadnych reštriktívnych odvodov, ktoré však dávajú priestor na prehodnotenie po nastúpení novej vlády, pretože sa odrazili na zdražení poistného alebo na zavedení nových poplatkov bánk. Predchádzajúci kalendárny rok bol pre finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo bez rušivých momentov v legislatívnom vývoji.

Finanční agenti sa tak mohli sústrediť na rozvoj biznisu. Dosiahnuté výsledky preukazujú v celkovom priemere najvyššie výkony v objeme poskytnutých finančných služieb,“ skonštatoval na stretnutí s novinármi v Bratislave predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.
Profesionalizácia a pokles počtu agentov. Rok 2019 bol súčasne rokom prehlbujúcej sa profesionalizácie tohto odvetvia podnikania.
„Spoločnosti samostatných finančných agentov mali možnosť prehodnotiť účasť svojich
podriadených agentov na podnikaní a rovnako tak aj na plnení podmienok odbornej spôsobilosti spočívajúcej v každoročnej účasti na osobitnom finančnom vzdelávaní a výkone odborných skúšok raz za štyri roky,“ podotkla Darina Huttová, generálna tajomníčka AFISP. Následkom prehodnotenia bol odchod tých finančných agentov, ktorí sprostredkovávali predaj finančných produktov ako svoju vedľajšiu činnosť, najčastejšie sporadicky. „Celkový počet agentov klesol najmenej o 20 %. Tento pokles však hodnotíme ako ozdravujúci,“ dodala s tým, že v štruktúrach agentov ostávajú osoby, ktoré chcú finančné sprostredkovanie vykonávať ako svoj hlavný predmet podnikania a zúčastňujú sa na svojom trvalom odbornom raste a príprave pre kvalitné
poskytovanie servisu spotrebiteľom.

Zmena na čele najúspešnejších

Zaujímavé boli aj výsledky jednotlivých spoločnosti. Prvenstvo v objeme sprostredkovaných služieb po niekoľkých rokoch obhájila spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktorá zaznamenala rast svojich tržieb o 8,6 %. Dvojkou vo finančnom sprostredkovaní sa stala spoločnosť PARTNERS GROUP SK, s.r.o., ktorej narástli tržby za rok 2019 o 17 % a na tretie miesto klesla spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., v predchádzajúcich rokoch jednotka na trhu v Slovenskom republike, ktorej tržby poklesli o – 8,45%. Väčšina dosiahla rasť tržieb.

„K rastu prispeli predovšetkým investičné služby, o ktoré mali slovenskí občania zvýšený záujem a napomohol tomu aj vývoj na trhoch priaznivý pre obstaranie nákupu najmä majetkových cenných papierov kolektívneho investovania, teda podielových listov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania,“ spresnil predseda predstavenstva Martin Lancz.

 

Objem majetku v otvorených podielových fondoch narástol o 14,6 % oproti predchádzajúcemu roku. „Len členovia AFISP, ktorí majú 75%-ný podiel na trhu, obstarali investície v hodnote rekordných 482,6 milióna eur,“ dodala. V roku 2018 to bolo 275,26 milióna eur.

Poisťovníctvo zasiahla rana

Zavedenie 8-percentnej dane z neživotného poistenia výrazne zasiahlo poisťovníctvo. „Jej zavedenie nepodporujeme, mala jednoznačne negatívny vplyv na zdraženie poistenia klientov.
Napriek tohtoročnému pokutovaniu poisťovní Národnou bankou Slovenska očakávame, že zavedenie tejto dane bude novou vládou racionálne prehodnotené,“ podotkla Huttová.

Osobitná pozornosť sa už vlani venovala sprostredkovaniu úverov. „Sprísnili sa podmienky poskytovania hypotekárnych úverov, ktoré vzhľadom na zvýšenie nárokov na vlastné prostriedky  žiadateľa vo výške 20 % z hodnoty nehnuteľnosti museli byť kombinované so spotrebiteľským úverom. To však malo nepochybne vplyv aj na štatistiku zadlženosti obyvateľstva,“ zdôraznila odborníčka.

Okrem toho, na štátnej úrovni sa rieši téma zníženia mimoriadne vysokej zadlženosti
obyvateľstva, čím sa už zaoberá aj Národná banka Slovenska. „Predpokladáme účasť zástupcov finančných sprostredkovateľov, najmä našej asociácie, na hľadaní riešenia v najbližšom období, ktoré nebude mať negatívny dopad na podnikanie finančných agentov,“ dodala. V oblasti produktov starobného dôchodkového sporenia aj doplnkového vidí asociácia rezervy.

Záujem osôb oň pretrváva, avšak výnosy sú nedostatočné vzhľadom na predchádzajúce politické zásahy do zákonnej regulácie správy týchto aktív a preto tiež očakáva v tejto oblasti nápravustavu vecí.  „Desať rokov prísnej a komplexnej regulácie finančného sprostredkovania priniesol v roku 2019 pozitívne výsledky najmä v raste objemov obchodu a raste odbornosti agentov a profesionalite v prístupe k ochrane finančných záujmov klientov,“ skonštatoval na záver predseda predstavenstva Martin Lancz.