Prvé medzinárodné mediálne fórum na Slovensku

Od 3. decembra do 5. decembra 2018 v Pezinku v Slovenskej republike bude v hoteli Vínny dom 1. medzinárodné mediálne fórum s podtitulom “Sloboda žurnalistiky v kontexte ľudských práv, nových technológií a medzinárodnej informačnej bezpečnosti”.

Podujatie organizuje niekoľko fakúlt Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova spolu s ďalšími subjektmi a časopisom Medzinárodný život (Meždunarodnaya žizň), ktorý vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie.

„Problém korelácie medzi slobodou žurnalistiky a poskytovaním informácií, a  ľudskými právach v podmienkach rýchleho rozvoja informačných a komunikačných technológií sa stáva čoraz dôležitejšia. Zhoršuje ju zložitá, kontroverzná a často konfliktná povaha súčasných medzinárodných vzťahov,“ tvrdia usporiadatelia

V odpovedi na otázku týkajúcu sa praxe informačných vojen, námestník generálneho tajomníka OSN pre globálne komunikácie Alison Smale vyjadril názor, že len “dobrá žurnalistika” môže vyriešiť tento problém.

Čo je “dobrá žurnalistika”? Ako zabrániť narušeniu informácií a vytváraniu falošných správ? Aké sociálne a psychologické mechanizmy sú založené na informačných kampaniach? Odpovede na tieto otázky budú hľadať účastníci konferencie.

Účelom fóra je identifikovať spoločné prístupy a spojiť pozície medzinárodnej expertnej komunity s týmito otázkami: sloboda médií a pluralizmus médií v modernom svete; falošné správy, boj proti dezinformáciám a propagande;  sociálno-psychologické technológie informačného vplyvu a reakcií; médiá a moc,  práva a povinnosti ale aj bezpečnosť novinárov.

Na fóre sa zúčastnia desiatky autoritatívnych zahraničných odborníkov a špecialistov v oblasti žurnalistiky, nových médií, sociálnej psychológie, politológie, kultúrnych štúdií a medzinárodnej informačnej bezpečnosti.