Nová vojna sa začína v hlavách ľudí

Myslím si, že kerčský incident presne zapadá do dlhodobej vojensko-politickej stratégie, ktorú si Rusko vytýčilo voči Západu.

Je to stratégia asymetrického konfliktu, v ktorom sa vojensky a ekonomicky slabší potrebuje vyhnúť priamej konfrontácii. Preto Rusko používa svoje zbrane tam, kde vie, že Západ nezasiahne. Vojensko-technická a ekonomická prevaha Západu je ešte stále tak zdrvujúca, že Kremeľ si priamu konfrontáciu, ani v obmedzenom rozsahu, nemôže dovoliť. Preto ide na doraz tam, kde to pôsobí ako slabosť Európskej únie a NATO.
Ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov napísal ešte v roku 2013, že nová vojna sa začína v hlavách ľudí. Internet, médiá, sociálne siete a informačná ofenzíva sa stávajú stále mocnejšími nástrojmi, určujúcimi obsah a povahu konfliktov v dnešnom svete. Tieto nové „zbrane“ môžu i bez tradičného boja rozložiť protivníka tak, že sa napokon ani nebude schopný brániť. A to je presne doktrína, ktorú dôsledne a systematicky uplatňuje Rusko voči Západu. Jej dlhodobým zámerom nie je nič menšie ako destabilizácia politického systému v USA a rozklad Európskej únie.
Preto nám nepomôže, ak sa budeme pri každom incidente bezmocne pohoršovať. Ba príliš nám nepomôžu ani ekonomické sankcie. Účinná stratégia vyžaduje inteligentnú odpoveď. Ešte na ňu máme trochu času. Aj najnovšie použitie sily pri Kerčskom prieplave by nám tu na Západe malo dôrazne pripomenúť, že ide naozaj o veľa!

Ivan Šimko