Vzájomné vzťahy Afganistanu a strednej Ázie

BRATISLAVA – Dnes je dôležité zabrániť ďalšiemu prepadu dlho trpiacemu Afganistanu do priepasti ozbrojených konfliktov a vytvorenia zóny nestability na juhu Strednej Ázie

Podpora mierového rozvoja Afganistanu a budovanie s pragmatických vzájomne výhodných vzťahy boli a zostávajú jedným z hlavných priorít uzbeckej zahraničnej politiky, pod vedením prezidenta Šavkata Mirziyoyeva.

Historicky Uzbekistan vždy robil vyváženú a priateľskú politiku voči Afganistanu a dodržiava zásadný postoj k potrebe rešpektovať suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť susednej krajiny.

Dnes tak štáty regiónu, ako aj mimoregionálne sily, si dobre uvedomujú, že udržateľný rozvoj strednej Ázie nemôže byť bez zabezpečenia stability v Afganistane. presne tak preto je potrebné vynaložiť úsilie na poskytnutie všetkej možnej pomoci čo najskôr dosiahnutie občianskeho mieru a harmónie v afganskej spoločnosti.

Opatrenia iniciované vedúcim predstaviteľom  Uzbekistanu na bilaterálnej úrovni uzbecko-afganských vzťahov a prostredníctvom regionálnej agendy a
hrali aj z tribún autoritatívnych medzinárodných organizácií významnú úlohu pri definovaní vízie etablovania sa v Afganistane celý svet. Zvážiť výzvy prezidenta Uzbekistanu Afganistan nie ako problém, ale z hľadiska príležitostí, získať širokú medzinárodnú podporu.

Vytvára sa spoločné porozumenie, že v tomto je nastolenie mieru poskytne veľké príležitosti pre región aj pre na celom euroázijskom kontinente. Otvoria sa nové perspektívy hospodársky rozvoj, obchod, doprava, regionálna integrácia. K tomu je potrebné pomôcť Kábulu integrovať sa regionálna hospodárska spolupráca a Taškent úprimne k tomu prispieva.

V prvom rade sa otvorí mierový Afganistan nové strategické perspektívy ďalšieho rozvoja nadregionálnu spoluprácu, zabezpečí stredoázijská krajín najkratší prístup do prístavov Indického oceánu a Perzský záliv, pomôže spojiť južnú Áziu s trhoch v Európe a Číne, obnoví svoju historickú úlohu v ako prirodzený spojovací most medzi najväčšími regióny ázijského kontinentu.

Po druhé, budú tu obrovské príležitosti pre obchod, rozvoj komunikácií s južnými susedmi. Je to obrovský trh krajiny ako Pakistan, Irán, India a samotný Afganistan. V tomto Prezident pre komunikáciu Šavkat Mirziyoyev sa zameriava na vývoj ekonomické, dopravné a komunikačné spojenia s Afganistanom, ktorý otvára množstvo príležitostí pre základ  dlhodobého mieri v susednej krajine.

Nadviazanie diplomatických kontaktov, komunikácie cez množstvo medzinárodných konferencií iniciované hlavou štátu umožnilo Uzbekistanu hrať rolu dôležitého účastníka, prejavujúceho mimoriadny záujem o riešenie afganskej otázky. Aktualizované politiky a iniciatívy Taškentu v afganskom smere pozitívny ohlas v Afganistane, ako aj v svetovej komunite.

Úloha Uzbekistanu v tejto veci je v svetovom spoločenstve hodnotená veľmi pozitívne , čo opäť vytvára pozitívny imidž krajine a posilňuje úlohu Taškentu na medzinárodnej scéne.

Dňa 27. marca 2018 v hlavnom meste Uzbekistanu na podnet prezidenta ŠavkatA Mirziyoyeva bola v Taśkente  medzinárodná konferencia na vysokej
úrovni o Afganistane „Mierový proces, spolupráca v oblasti bezpečnosti a regionálnej spolupráce“, ako aj 15. – 16. júla 2021 v rámci Medzinárodnej konferencie na vysokej úrovni „Stredná a Južná Ázia: Regionálna konektivita. Výzvy a schopnosti“.

Doslova minulý týždeň, 25. – 26. júla, bol Taškent hostiteľom medzinárodnej konferencie o Afganistane za účasti delegácií z viac ako 20 krajín sveta a medzinárodných organizácií, zástupcov renomovaných think-tankov, vrátane zástupcov nových orgánov susednej krajiny.

Hlavným cieľom podujatia bol vypracovať súbor opatrení a návrhy na prístupy svetového spoločenstva k otázkam pomoci stabilita, bezpečnosť, rekonštrukcia po konflikte v Afganistane a jeho integrácia do procesov regionálnej spoluprácu v záujme mnohonárodného afganského ľudu a
po celom svete.

Uzbekistan už začal vo veľkom realizovať spoločné infraštruktúrne a sociálne významné projekty v Afganistane, ako je výstavba elektrického vedenia “Surkhan – Puli-Khumri” s priepustnosťou a výkonom 500 kW. Dĺžka tohto prenosového vedenia je 260 km. Projekt stál 100,1 milióna USD.

Realizácia projektu zabezpečí Afganistanu elektrickú energiu, ktorá prispeje k rozvoju ekonomiky. Okrem toho tento riadok elektrické vedenie následne spojí Kábul s jednotným energetickým systémom Strednej Ázie.

Toto prenosové vedenie sa tiež môže stať integrálnou súčasťou projektu CASA-1000 a uľahčiť dodávky elektriny do Pakistanu a mimo neho
krajín južnej Ázie. Od roku 2022 dodáva elektrinu Uzbekistan Afganistanu na základe ročných priamych dohôd,
pokrýva viac ako 50 % potrieb susednej krajiny.

Treba poznamenať, že naša krajina dlhodobo presadzuje iniciatívu posilniť prepojenosť medzi strednou a južnou Áziou. dôležitým výsledkom tohto úsilia bola medzinárodná konferencia v Taškente stretnutie na vysokej úrovni v júli 2021, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia viac ako 40 krajín, smerodajné medzinárodné a regionálne organizácie, finančné štruktúry.

Jedna z priorít rozvoja vzájomnej prepojenosti medzi týmito hlavnými regiónmi je toto kovanie dopravnej infraštruktúry, čo prispieva k rozšíreniu
obchodné a ekonomické väzby a rast blahobytu národov. Áno, v medzi hlavné projekty vzájomnej prepojenosti patrí iniciatíva Uzbekistan na výstavbu železnice Termez – Mazar- Šarif – Kábul – Pešavar“ alebo „Transafganský koridor“, tranzit ktorých potenciál je 20 miliónov ton nákladu ročne.

Hlavnou výhodou Transafganského koridoru je, že to nielenže neodporuje väčšine ostatných afganských železničných projektov ale aj s nimi dobre vzájomne pôsobí. Preto sa bude schopný sám seba splatiť, bez ohľadu na obdobie realizácie
iné iniciatívy.


V prípade spustenia projektu Uzbekistan a ďalšie krajiny strednej Ázie budu mať prístup do pakistanských prístavov pobrežia Arabského mora (Karachi a Gwadar), čím sa stáva najkratšou a lacnou cestou na juhoázijské trhy. Dodacie lehoty pre tovar do Pakistanu z Uzbekistanu sa skrátia z 35 na 4-5 dní. Tieto infraštruktúrne projekty získajú strategický význam hodnotu, pretože vytvoria skutočnú príležitosť na rast politickej a ekonomickej interakcie regiónov
strednej a južnej Ázie, ktorých spoločný HDP je viac ako 3,5 bilióna amerických dolárov a stane sa aj ich silným ťahúňom trvalo udržateľného rozvoja, upevniť konsenzus v Afganistane a regióne otázka posilnenia mieru a stability.

Dňa 18. júla 2022 v Afganistane za účasti špecialistov Uzbekistan, Afganistan a Pakistan začali  pracovať na projekte transafganskej železničnej trasy  “Termez – Mazar-Šharif – Kábul – Pešawar”, presnejšie povedané na štúdii uskutočniteľnosti projektu. Okrem toho uzbecký

Na území hraničiacom s Afganistanom vzniklo logistické centrum Termez Cargo Center. Prezident ho podporil dekrátom z 22. júna 2022. Tým získalo štatút medzinárodnej multifunkčného logistického centra pre humanitárnu pomoc Afganistanu a do iných štátov. Dnes ho aktívne využívajú rôzne medzinárodné organizácie. Ide o iniciatívu Uzbekistanu, ktorú podporuje väčšina krajín sveta.

Uzbekistan a Afganistan spája odveké priateľské puto, spoločná história, náboženstvo, zvyky a tradície. Dnes o v Afganistane žijú asi 4 milióny Uzbekov. V súvislosti s čím Taškentské iniciatívy pre realizáciu vzdelávacích projektov, v podrobnosti o štúdiu a vývoji uzbeckého jazyka nachádzajú svoju podporu medzi etnickými Uzbekmi žijúcimi v Afganistane.

Anvar Nasirov, riaditeľ Medzinárodného inštitútu Strednej Ázie