Profesie s trhom nielen umierajú, ale sa aj rodia

Konzultačná firma Cognizant predpovedá, že o 10 až 15 rokov v USA roboti odoberú približne 12 % pracovných miest. Za tento čas je možné pripraviť sa na zmeny na trhu práce a získať zručnosti v nasledovných nových profesiách. Jej vízia je na jej internetovej stránke.

1.Detektívi údajov

Detektívi údajov, alebo údajoví detektívi budú analyzovať údaje z oblasti internetu vecí a iných inteligentných systémov. Internet vecí je označenie pre prepojenie v byte vstavaných zariadení s internetom. Cieľom je skvalitnenie služieb.

 1. Spoločníci

Ľudia budú žiť dlhšie, ako kedykoľvek predtým. Čoraz viac dôchodcov bude potrebovať spoločníkov. Objavia sa špeciálne vyškolení ľudia, ktorí budú so staršími ľuďmi tráviť čas, budú s nimi chodiť na vychádzky a diskutovať s nimi.

 1. Mestskí kybernetickí analytici

Mestskí kybernetickí analytici budú sledovať údaje v mestách. Fungovanie miest bude závisieť od veľkého množstva senzorov, ktoré zabezpečia od kanalizácie po zásobovanie elektrickou energiou. Analytici budú vymieňať pokazené senzory.

 1. Projektanti virtuálnej reality

V najbližšej budúcnosti sa do popredia dostane ekonomika skúseností. Najviac sa bude uprednostňovať aktivita vo voľnom čase, ktorá bude uprednostňovať nové poznatky a pocity. Cestovanie vo virtuálnej realite sa stanú štandardnou praxou.

 1. Manažér umelej inteligencie

Analytici firmy Cognizat pripúšťajú, že umelá inteligencia bude v budúcnosti schopná plniť väčšinu úloh. Algoritmy však nemôžu predávať sami seba. Preto sa objavia odborníci, ktorí budú schopní rozvíjať podnikateľské modely v tejto oblasti.

 1. Motivátor v posilňovni

Nadváha je jedným z hlavných problémov modernej spoločnosti. Dnešní tréneri však v budúcnosti nebudú stačiť. Určite ich nenahradia elektronické zariadenia, ale objavia sa poradcovia, ktorí budú motivovať ľudí a sledovať ich zdravotný stav.

 1. Technik umelej inteligencie v zdravotníctve

Vďaka umelej inteligencii bude zdravotníctvo odstupnejšie, Pacienti však nebudú musieť chodiť k lekárovi. Namiesto toho k nim domov prídu odborníci, ktorí im určia diagnózu pomocou programu. Operácie sa budú robiť pomocou robotických systémov

 1. Údajoví makléri

V budúcnosti sociálne siete nebudú môcť predávať osobné údaje o svojich užívateľoch. Ľudia budú môcť zarábať na tom, že rôznym subjektom budú predávať svoje vlastné údaje. Údajoví makléri budú pomáhať čo najlepšie predávať osobné údaje.

 1. Dopravní dispečeri

Autonómne automobily a prepravné drony radikálne zmenia prístup k regulácii cestnej a leteckej prepravy. Dispečeri pozemnej a leteckej dopravy budú sledovať za tokmi prepravy na cestách a vo vzduchu a sledovať dodržiavanie pravidiel.

 1. Digitálny krajčír

Miniatúrne zariadenia môžu čoskoro zmerať parametre človeka a zostaviť jeho trojrozmerný model. Digitálny krajčír dopraví také zariadenie klientovi. To zozbiera údaje o veľkosti a vyberie ideálny odev. Službu budú vyhľadávať najmä ženy.

 1. Genetický manažér

Rôznorodosť a rovnosť v kolektíve v budúcnosti sa určuje nielen podľa etnických príznakov a pohlavia, ale aj genetického vybavenia.  Manažéri budú sledovať to, aby v ich tíme bol relatívne rovnaký pomer tradičných a zdokonalených génov.

 1. Koordinátor IT služieb

Koordinátor IT služieb bude sledovať, aby sa firma pohybovala smerom k vlastným digitálnym cieľom a a v dôsledku toho dosiahla maximálnu automatizáciu svojich platforiem. Bude viesť tím autorov systémov a presadzovať ich medzi zamestnancami.

 1. Manažér kryptomien

V budúcnosti fyzické meny odídu do úzadia. Ľudia budú čoraz viac prejdú na elektronické peniaze a kryptomeny. Nie každý pochopí fungovanie kryptomien. Manažeri pomôžu pochopiť túto oblasť financií a čo najlepšie investovať.

 1. Kurátor spomienok

Ľudia budú žiť dlho. Budú potrebovať virtuálne svety vlastných spomienok. Kurátori spomienok pomôžu vytvoriť tieto spomienky tak, aby boli čo najpravdepodobnejšie. Vytvorené svety sa budú naplňovať realistickými simuláciami minulosti.

 1. Sprievodca digitálnym obchodom

Keď obchod úplne odíde do digitálneho sveta, klienti si budú môcť z domu vyberať tovary. Virtuálny konzultant bude môcť sprevádzať zákazníka v obchode s nábytkom, alebo pomedzi pulty s rôznorodým tovarom.

 1. Manažér genetického portfólia

Biotechnologické spoločnosti budú musieť v budúcnosti reagovať na nové požiadavky pacientov, ktoré budú diktovať analýzy Deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), obsahujúcu genetickú informáciu. Vďaka tomu sa objavia nové lieky.

 1. Manažér robotov

Trh práce v budúcnosti bude závisieť od toho ako sa ľudia naučia pracovať so strojmi. Manažéri v tejto oblasti budú zisťovať aké silné stránky sú u robotov a aké u ľudí. Až potom budú môcť naladiť ich spoluprácu.

 1. Manažér dôvery

Prístupnosť a pripojenie k údajom zvýši informovanosť investorov o všetkých záležitostiach firmy. Podniky budú musieť podnikať čoraz transparentnejšie, alebo ak chcete priehľadnejšie. Investori by mali firme dôverovať a veriť, že je na správnej ceste.

 1. Manažér digitálnej výučby

Expert pre kvantovú strojovú výučbu  by mal spájať kvantové prepočty s možnosťami strojovej výučby. Kvantový počítač využíva kvantovú mechaniku V dôsledku toho by sa mali objaviť riešenia vhodné pre firmy.

 1. Odborník pre periférne zariadenia

Manažér bude zodpovedný za prechod firmy zo zastaranej infraštruktúry na moderný decentralizovaný model s využitím periférnych výpočtov. Predpokladá sa, že práve periférne technológie  (edge computing) prekonajú veľké dátové centrá.

 1. Manažér etiky

Niektoré firmy začnú prijímať rozhodnutia nielen na základe zisku, ale zohľadňujúc etickú stránku podnikania. Špecialista bude sledovať to, ako činnosť firmy zodpovedá hodnotám akcionárov. Budú robotníci, alebo roboti s v súlade s ich hodnotami? Uvidíme.