Problémov v USA je veľmi veľa, ale život ide ďalej

FOSTER CITY – Rád by som nepísal o pandémii koronavírusa v USA, ale pokračuje. Preto už po tretí raz.

Vývoj epidémie koronavírusa v USA má mimoriadne ťažký priebeh. Špeciálne internetové stránky prinášajú informácie v reálnom čase. Sú to štatistiky o smrteľných prípadoch, nakazení a ochorení.

Koncom štvrtého týždňa apríla v New Yorku, či v Lousiane a mnohých amerických štátov sa začala zlepšovať situácia. V polovici amerických štátov sa situácia nezlepšuje, a množstvo chorých sa každý deň zvyšuje.

Tieto údaje sa nedajú skrývať. Na jednej strane ukazujú hĺbku drámy, na druhej strane mobilizujú rodiny, neveľké územné spoločenstvá, megapolisy, štáty, ale aj krajiny ako celky, aby hľadali východiská zo situácie. Podľa údajov je k 1. máju 2020 v  USA 1 102 982 nakazených ľudí, 156 204 sa uzdravilo a zomrelo 64 440 obyvateľov.

To znamená, že pred spoločnosťou je sociálny problém. Všetci sa snažia najsť akési základné formy správania, zabezpečujúce ľuďom život, zdravie a určitú podobu normálneho života. Už začiatkom apríla osem ľudí z každých desiatich hovorili, že situácia spojená v značnej miere, alebo hmatateľnej miere narušili ich život: štúdium, prácu, účasť na náboženskom živote spoločenstva cestovanie, relax. Približne 19 % obyvateľov USA vyhlásilo, že epidémia bude trvať „ešte niekoľko týždňov, 60 % si myslelo, že to ešte bude trvať len niekoľko týždňov a 22 % je pripravených na najhoršie a myslí si, že to bude trvať prinajmenej do konca roka.

Podľa výsledkov výskumu verejnej mienky Gallup Organisation z 21. apríla 2020, uvedomenie si COVID-19 ako problému obyvateľmi USA stúplo o 32% z 13% na 45 %. Človek sa môže čudovať len tomu, že to nie je 99%.

Druhý najväčší problém – nazval ju každý piaty obyvateľ – je slabá aktivita činnosť vedenia krajina. Podľa zovšeobecnených údajov, ktoré zohľadňujú pozorovania mnohých agentúr pre výskum verejnej mienky, k 23. aprílu 2020 polovica dospelého obyvateľstva (50 %) si myslela, že Donald Trump deštruktívne ovplyvňuje situáciu s pandémiou. Zvlášť k tomuto názoru prikláňajú obyvatelia, ktorí sú znepokojení zhoršujúcim sa stavom ekonomiky.

Ak v polovici februára štvrtina Američanov hovorila o tom, že pandémia koronavírusa negatívne ovplyvňuje ekonomiku krajiny, o dva mesiace to bolo niečo viac ako polovica (55 %). Vedenie krajiny je v pomykove, ako bojovať proti dvom hrozbám: rozširovaniu vírusu a symptómom ekonomickej krízy. V podstate: život alebo peňaženka?

Hoci začiatkom tretej dekády apríla, Američania hodnotili svoju materiálnu situáciu len mierne horšiu v porovnaní so situáciou spred roka. Každý druhý obyvateľ však cíti rastúce ekonomické problémy.

Taký vysoký ukazovateľ zhoršenia finančnej situácie obyvateľov nezaznamenal výskum verejnej mienky za posledných dvadsať rokov. Keď ľudí poprosili svojimi slovami povedali čo je ich najhlavnejší finančný problém ich rodiny, 12 % nazvali hrozbu straty práce, pred rokom to boli len 3 %. Podľa názoru odborníkov, taký rast strachu zostať bez práce, zodpovedá informácii o tom, že  v USA j viac ako 20 miliónov nezamestnaných. Boli prepustení, lebo mnoho podnikov museli prerušiť svoju činnosť, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.

V porovnaní s minulým rokom sa dajú spozorovať štyri finančných problémy, ktoré v najväčšej miere komplikujú život obyvateľov: o 9 % je viac tých, ktorí hovoria o nedostatku peňazí na zaplatenie nájmu, hypoték alebo iných nákladov na bývanie. O 7 % stúplo množstvo ľudí, ktorí majú problémy platiť účty. Medzi ľuďmi je 6 % tých, ktorí majú problémy s platením úverovými kartami.

Čo nového máme v živote? Od 7. apríla 2020 nosí rúšku 38 % Američanov. Od 14. apríla 2020 približne 62 % sa nezvyčajne pozerá na ľudí, ktorí sú bez rúška. Niektorí ľudia sa naučili vlastnej výrobe rúšok a vyberajú si jej farbu podľa farby blúzky alebo šálu. Mnohé nadácie, alebo jednoducho bohatí ľudia darujú peniaze organizáciám, ktoré zadarmo posielajú ľuďom potraviny. Nedávno bol v televízii príbeh afroamerickej dievčiny, ktorá požiadala kúpiť rodičov potraviny za peniaze, ktoré dostala v rámci štátneho programu. Potom ich podarovala susedom.

Jeden môj známy má päť vnukov a päť pravnukov, nedávno celá rodina hovorila prostredníctvom elektronického obrazového spojenia. To sa stáva každodennosťou. Najzaujímavejšia bola reportáž o vychádzke psíka. Obojok mal priviazaný o nízko letiaci dron.

Boris Doktorov, Foster City, California

(Napísané špeciálne pre Finančné noviny)