Priemyselná produkcia v SR klesla skoro o polovicu

BRATISLAVA –  Vývoj tržieb v apríli 2020 charakterizoval pokles takmer vo všetkých odvetviach, u niektorých z nich boli zaznamenané historické minimá. Informoval o tom štatistický úrad Slovenskej republiky.

Najväčší prepad tržieb o viac ako 70 %  zaznamenali štatistici vo výrobe dopravných prostriedkov a v tržbách cestovných agentúr a kancelárií. Rast tržieb si naďalej udržali informačné a komunikačné činnosti a v rámci priemyselnej výroby zoskupenie farmaceutického priemyslu. Tržby v priemysle medziročne klesli o 46,5 %,čo predstavuje historicky najväčší pokles od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Z celkovo 16 sledovaných odvetví pokles tržieb zaznamenalo až 15 z nich. V jednotlivých zoskupeniach odvetví tržby klesli od 8,5 % (výroba chemikálií a chemických produktov) do 77,1 % (výroba dopravných prostriedkov). Rast bol zaznamenaný len v jednom zoskupení – vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, kde tržby vzrástli v porovnaní s aprílom 2019 o 11 %.

Okrem poklesu ťažiskovej výroby dopravných prostriedkov celkový objem tržieb významne ovplyvnil aj pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 34,7 %,  výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 42,3 %. Tržby klesli aj vo výrobe strojov a zariadení o 35,7 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 45,2 %. V rámci tržieb tvoria významnú zložku aj podniky v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorým klesli aprílové tržby o 11 %.

V zoskupení výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov tržby klesli o 14,2 %, zníženie zaznamenali výrobcovia nápojov aj výrobcovia potravín.

Štatistický úrad Sôpvenskej republiky v závere správy podľakoval všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli primárne údaje potrebné na zostavenie aktuálnych štatistík.