Príčina nepokojov v Karakalpacku fakticky už nie je

TAŠKENT – V autonómnej republike Karakalpakstan, alebo v Karakalpacku ,  boli nepokoje. Dôvodom bola novela Ústavy Uzbekistanu, ktorá predpokladala to, že republika nemôže vystúpiť z Uzbekistanu. Dôvodom bol projekt Ústavy Uzbeckej republiky.

Po vypuknutí nepokojov koncom týždňa prezident Uzbekistanu Šavkat Mirziyoyev dal pokyn, aby sa  odstránili navrhované zmeny Ústavy Uzbekistanu, ktoré sa týkali  Karakalpacka.

O incidetoch sa vyjadil prezident Šavkat Mirziyoyev:„Drahí krajania! Vážení obyvatelia Karakalpakstanu! Ako viete, v týchto dňoch v našej krajine prebieha dôležitý politický proces – verejné prerokovanie zmien a doplnkov Ústavy Uzbeckej republiky. Naše ústavné reformy majú nepochybne veľký význam pre súčasný a budúci život našej krajiny. Počas diskusií naši nadnárodní ľudia vyjadrujú svoje početné návrhy a odporúčania.

Je potrebné poznamenať, že zverejnený návrh ústavného zákona „o zmene a doplnení Ústavy Uzbeckej republiky“ bol predložený na verejnú diskusiu. Potom ho na základe názorov a pripomienok občanov dopracuje legislatívna komora. Potom bude tento projekt predložený do referenda a naši občania vyjadria svoju vôľu v tejto veci slobodným hlasovaním. Až potom sa zmeny a doplnky Ústavy Uzbeckej republiky stanú zákonnými,“ uviedla hlava štátu.

Zber bavlny v Karakalpacku.

Prezident hovoril aj o protestoch, ktoré v Nukuse  boli 1. júla 2022.

„Jedným slovom, tento proces zlepšovania bude trvať tak dlho, ako bude potrebné zdokonaliť našu novú ústavu. V tomto smere budeme pracovať len po dohode s našimi ľuďmi. Existujú však prípady nepochopenia vo výklade podstaty tejto problematiky. Skupina ľudí protestovala najmä proti niektorým normám, ktoré projekt poskytuje. V dôsledku toho sa 1. júla 2022 zorganizovali demonštrácie v centrálnych uliciach Nukusu. Pokúsili sa nelegálne zmocniť sa budov miestnej samosprávy. V tejto súvislosti považujem za potrebné zdôrazniť nasledujúce body. Tento návrh ústavného zákona, ktorý naši ľudia predložili na diskusiu, ešte nebol prijatý, bol len predložený na verejnú diskusiu. Ešte raz zdôrazňujem: na základe želaní, návrhov a názorov našich občanov sa tento projekt zmení a vylepší,“ povedal Shavkat Mirziyoyev.

Karakalpacko, v karakalpackom jazyku Qaraqalpaqstan Respublikası, uzbecky Qoraqalpog’iston Respublikasi,  je autonómna republika na severozápade Uzbekistanu. Jej hlavné mesto je Nukus, karakalpacky No’kis alebo Нөкис. Protesty boli najmä v hlavnom meste.

V Karakalpacku žije asi 1 200 000 obyvateľov – 400 000 Karakalpakov, 400 000 Uzbekov a 300 000 Kazachov. Karakalpaci boli pôvodne nomádski pastieri a rybári. Prvá zmienka o Karakalpakoch je zo 16. storočia. Názov je odvodený od ich typického čierneho klobúka (“qara” = čierny, “qalpaq” = klobúk). Karakalpacká kultúra bola výrazne narušená počas sovietskej okupácie. Ich jazyk – karakalpačtina, je viac príbuzný s kazaštinou než s uzbečtinou.

Pevnosť Kyzyl Kala v Karakalpacku.