Ako sa zmenšuje export ropy z Ruskej federácie

MOSKVA – Západné krajiny opúšťajú ruské energetické nosiče s rozdielnou rýchlosťou.

Dynamika vývozu fosílnych palív z Ruska do niektorých západných krajín v percentách od februára/marca do mája 2022. Zobrazuje titulný graf.

Údaje Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA) ukazujú , že zníženie dovozu ruských fosílnych palív Európskou úniou sa v peňažnom vyjadrení k máju znížilo v priemere len o 15 %. Je to spôsobené tým, že fyzický objem dovozu klesá, no svetové ceny surovín rastú. To hovorí o extrémnej náročnosti pokusu odrezať Rusko od jedného z jeho hlavných zdrojov príjmov.

Španielsku, Fínsku, ale aj Litve, Poľsku a Estónsku a predovšetkým Švédsku sa napriek tomu podarilo úplne alebo aspoň výrazne obmedziť dovoz ruských fosílnych palív. Nemecko, Holandsko a Taliansko zostali pod celosvetovým priemerom.

Vzhľadom na rôzne veľkosti krajín a ich rôzny stupeň závislosti od Ruska nemajú všetky tieto relatívne zníženia rovnakú váhu v absolútnom vyjadrení. Podľa správy CREA sa Spojeným štátom podarilo dosiahnuť najväčšie absolútne zníženie úplným vyradením ruských fosílnych palív a znížením denného príjmu Ruska o približne 33 miliónov dolárov v období od februára/marca do mája 2022. Kumulatívne 16 % zníženie dovozu z Ruskej federácie krajinami Európskej únie – v relatívnom vyjadrení menšie – však znížilo denný príjem Ruskej federácie o oveľa väčších 114 miliónov dolárov za rovnaké časové obdobie.

Jednou krajinou, ktorá dáva Rusku viac peňazí tým, že kupuje palivo so zľavou, je India. V období medzi februárom/marcom a májom krajina minula približne 65 miliónov dolárov denne na ruskú energiu. Celkovo Rusko od začiatku špeciálnej vojenskej operácie stráca príjmy z fosílnych palív asi o 100 miliónov dolárov denne.

Napriek zľavám a strate zákazníkov Rusko stále zarába na exporte energie takmer o 40 percent viac ako v máji 2021, keďže ceny na svetovom trhu stúpajú hore.

Údaje: CREA, zdroj: Statista.