PriceWaterhouseCoopers vidí 3/4 optimizmu

Prevažná väčšina (77 %) generálnych riaditeľov najväčších svetových spoločností v prieskume PriceWaterhauseCoopers (PwC) očakáva v roku 2022 zlepšenie globálnej ekonomiky.

Spojené štáty sú zároveň aj naďalej najatraktívnejšou krajinou z hľadiska vyhliadok rastu tržieb pre veľké podniky, čím sa zväčšuje rozdiel v tomto ukazovateli oproti Číne. V októbri až novembri 2021 sa zúčastnilo prieskumu 4,5 tisíc generálnych riaditeľov v 89 krajinách a regiónoch sveta. Za hlavné nebezpečenstvá roku 2022 považujú kybernetické a zdravotné riziká.

Napriek ťažkostiam uvádzaným respondentmi (rast inflácie, prerušenia dodávateľských reťazcov, trend hromadného prepúšťania v niektorých krajinách) bola celková výsledná prognóza najoptimistickejšia za posledných desať rokov: viac ako tri štvrtiny (77 %) predpovedajú zlepšenie globálnej ekonomiky a len 15 % očakáva jej zhoršenie. Treba si uvedomiť, že vysokú mieru optimizmu zaznamenal aj minuloročný marcový prieskum PwC, podľa ktorého 76 % manažérov očakávalo zrýchlenie rastu globálneho HDP.