Prezident Šavkat Mirziyojev na návšteve Maďarska

TAŠKENT / BUDAPEŠŤ –  Na pozvanie maďarskej strany prezident Republiky Uzbekistan Šavkat Mirziyojev bude 3. až 4. októbra na oficiálnej návšteve Maďarska.

Treba poznamenať, že nadchádzajúci summit je opätovnou návštevou hlavy nášho štátu v súlade s dohodami dosiahnutými na stretnutí lídrov oboch krajín v Taškente v marci minulého roka.

V súlade s programom pobytu v Budapešti sa bude rokovať na najvyššej úrovni – s maďarskou prezidentkou Katalinou Novakovou a premiérom Viktorom Orbánom.

Na programe uzbcko-maďarského summitu sú aktuálne otázky ďalšieho rozvoja strategických partnerských vzťahov a rozširovania mnohostrannej spolupráce predovšetkým v obchodnej, ekonomickej, investičnej, poľnohospodárskej, finančnej, kultúrnej a humanitárnej oblasti.

Osobitná pozornosť bude venovaná realizácii spoločných projektov a programov zameraných na zvýšenie objemu vzájomného obchodu, prehĺbenie priemyselnej spolupráce v oblasti farmácie, agropriemyselného komplexu, strojárstva, ochrany vôd a ďalších oblastí.

Uskutoční sa aj výmena názorov na otázky medzinárodnej a regionálnej politiky vrátane interakcie v rámci Organizácie turkických štátov.

V dôsledku rozhovorov sa plánuje podpísanie spoločného vyhlásenia a pevného balíka bilaterálnych dohôd.

Okrem toho sa počíta s tým, že hlava nášho štátu absolvuje stretnutie so šéfmi popredných spoločností a bánk v Maďarsku.