Predseda ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič či a ako prežije ekonomika rok 2023

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) predstavila pohľad na ekonomický vývoja Slovenska v budúcom roku.

Názor predstavil predseda ekonomického výboru SOPK pán Ladislav Vaškovič.

Pomenoval hlavné činitele globálneho ekonomického vývoja v rokoch 2019-2022.

Boli to tieto faktory. Bol to COVID 19, ktorý spôsobil rozpad dodávateľských reťazcov a výpadky výroby a  nárast cien vstupov a aj transportných nákladov. Jedným z hlavných činiteľov  bola inflácia     postupne rastúca v dôsledku ponukového šoku.

Ďalšími príčinami, ako poznamenal pán Ladislav Vaškovič, bolo preferovanie ekologických pohľadov pred ekonomickými záujmami, ale aj dopady sankcií vyplývajúcich z konfliktu na Ukrajine či nedôrazná reakcia Európskej centrálnej banky (ECB)  na rastúcu infláciu.

Globálne HDP

2020                                           – 3,3%

2021                                            +5,8 %

2022                                           +2,9 %

2023 odhad                               +3,0 %

Poznámka pána Ladislava Vaškoviča. Čína – najrýchlejšie rastúca udržateľná expanzia veľkej ekonomiky v histórii, jej podiel na globálnom HDP dosiahol v roku 2021 až 17,4 %

Inflácia  v krajinách OECD:

2020                                                 + 2,0 %

2021                                                 + 5,6 %

2022                                                 + 6,2 % v októbri 2022

Aké sú riziká  globálneho rastu? Položil si rečnícku otázku pán Ladislav Vaškovič.

Je to nutnosť rešpektovať požiadavky z environmentálnej sféry; riziko pokračovania konfliktu na Ukrajine a jeho eskalácie; rastúce obavy o udržateľnosti dlhu; vysoké a nestabilné cenové hladiny nosičov energie; reštriktívna menová politika; iba postupne sa obnovujúce dodávateľské reťazce; pretrvávajúce zásahy do trhového prostredia.

Ako vyzerajú základné ekonomické parametre Európskej únie?

Rast HDP                            Inflácia

                           

2020  –     – 5,7 %                          0,7 %

2021  –     + 5,4 %                          2,9 %

2022  –      +3,3 %                          9,3 %

2023  –      +0,3 %                          7,0 %

Ako vyzerajú reálne ekonomické parametre Slovenskej republiky?

Rast HDP                                  Inflácia

2020     – 4,4 %                                             2,0 %

      2021       3,0 %                                             2,8 %

      2022       MF SR 1,9 %, NBS 1,8 %            11,6 %

      2023       MF SR  0,6 %, NBS -1,0 %          13,5 %                  

Pán Ladislav Vaškovič povedal o tom, čo najviac ovplyvní vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2023.

Pravdepodobne do roku 2024 bude pretrvávať vysoká volatilita cien plynu a elektriny, teda výkyvy cien. Nárast úrokových sadzieb podľa ECB bude len mierny, Podľa prognózy Národnej banky Slovenska (NBS! ekonomika upadne do recesie, dosiahnutie predkrízovej úrovne HDP sa posúva, slovenské podniky budú len ťažko schopné absorbovať vysoké ceny vstupov, prístup k úverovým zdrojom sa sťaží a tým aj  ich rozvoj.

Podľa pána Ladislava Vaškoviča bude existovať problém efektívneho využitia zdrojov EÚ vo výške 7 mld. eur, pravdepodobne sa zníži konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v porovnaní s členmi EÚ, ktorí budú schopní výraznejšie podporiť slovenskú ekonomiku, naďalej bude pokračovať malá angažovanosť štátnej administratívy pri podpore vedy a výskumu, vzdelávaniu.