ERP: základ priemyselného systému softvérov

Výrobný sektor zaostáva v digitalizácii, riešenie má meno ERP

Digitalizácia už niekoľko rokov mení spôsob fungovania podnikov. Spoločnosti dnes potrebujú robustné systémy, ktoré dokážu riadiť všetky aspekty činnosti firmy. Digitalizácia pomáha podnikateľom a manažérom po celom svete presne vedieť, čo sa v ich firme deje, uvoľniť im ruky od administratívnych úloh a robiť správne rozhodnutia vedúce k naplneniu ich vízií. Pri správnom využití sa ľahko môže stať jednou z rozhodujúcich konkurenčných výhod.

Základným prvkom priemyselnej digitalizácie je firemný informačný systém alebo ERP software. Skratka znamená Enterprise Resource Planning, teda plánovanie podnikových zdrojov. Takýto systém pomáha riadiť a automatizovať základné firemné procesy ako účtovníctvo, výrobu, nákup či personalistiku. Medzi obľúbené riešenia patrí napríklad SAP, Net Suite od Oracle, Sage alebo české softwarové riešenie od spoločnosti ABRA Software. „Podstatou ERP systému je prepojenie informácií potrebných k fungovaniu a riadeniu firmy,“ hovorí Per Vojta, obchodný riaditeľ ABRA Software, ktorá tento rok kúpila spoločnosť FLORES. „Ďalším zásadným prvkom je, aby každý používateľ dostával len tie údaje, ktoré mu patria, aby si systém pamätal jeho prácu a pomáhal mu robiť ju správne.“

Veľkú úlohu hrá špecializácia. Čím lepšie sú parametre a funkcie firemného systému ušité na mieru konkrétnemu prostrediu, tým lepšie dokážu vychádzať v ústrety špecifickým potrebám pracovníkom, ktorí v ňom pracujú. Napríklad vyššie uvedená ABRA ponúka špecializované riešenia pre plnú digitalizáciu výrobných procesov, čo klienti podľa Petra Vojtu oceňujú. „Nasadenie nášho systému ABRA Gen v spoločnosti ELKO EP dokonca tento rok vyhralo Cenu za Priemysel 4.0. Vďaka tomu, že má ABRA Gen prvky určené priamo pre výrobu, môže teraz ELKO EP sledovať a kontrolovať materiál a komponenty na sklade, výrobu a kompletnú identifikáciu výrobkov až k zákazníkovi,“ vysvetľuje Vojta.

Takéto optimalizované riešenie môže prepojiť výrobu s ostatnými oblasťami fungovania, napríklad s e-shopom, účtovníctvom či zákazníckou podporou. Všetko funguje v jedinom ekosystéme a je dostupné cez klasické „desktopové“ aj mobilné rozhranie.

Všetko na jednom mieste

Práve výrobný sektor patrí k tým, ktoré v digitalizácii najviac zaostávajú. Podľa štúdie spoločnosti Deloitte nemajú firmy v tomto sektore problém utrácať za najmodernejšie technológie zvyšujúce produktivitu a bezpečnosť samotnej výroby. Kladú však veľký dôraz na celkovú digitalizáciu svojho fungovania a nedokážu dostatočne využívať dáta.

Zber údajov relevantných pre obchod patril v analógovej dobe k neľahkým výzvam. Digitálna éra priniesla veľkú zmenu. Dnes majú spoločnosti veľké množstvo dát, ale často s nimi nevedia správne pracovať. „A niekedy s veľkou časťou dát nepracujú vôbec, nechávajú ich ležať stranou bez využitia,“ hovorí Vojta. „Stáva sa, že má každá organizačná jednotka vlastné reporty a databázy, ktoré spolu komunikujú len minimálne alebo dokonca vôbec. Kvalitný firemný systém sa preto stará o štandardizáciu všetkých vstupov a možnosť ich vzájomného prepojenia.“ V opačnom prípade musia byť dáta spracované ručne, čo predstavuje plytvanie najvzácnejším zdrojom každej spoločnosti – ľudskou prácou.

Čo má optimálny informačný systém zvládnuť, aby podniku poskytol merateľný prínos?

  • Ušetriť čas zamestnancom – tzn. robiť veľa práce sám a nahradiť tak ručnú prácu
  • Prispôsobiť sa špecifikám a požiadavkám každého klienta – tzn. aby bol čo najflexibilnejší
  • Pokryť všetky kľúčové firemné oblasti a ukladať informácie na jednom mieste – tzn. jedna platforma pre všetky dáta
  • Postarať sa o jednoduchú integráciu – tzn. ide ľahko a múdro spojiť s inými aplikáciami a vďaka bohatému API

Medzi spoločnosť, ktorá využívajú ABRA Gen, patrí aj legendárny výrobca klavírov Petrof z Hradca Králové. Spoločnosť s viac ako 170-ročnou tradíciou nemala problémy s dopytom, chýbal jej však vhodný nástroj riadenia a zápasila s roztrieštenou evidenciou a rozdielnymi dátami z mnohých softwarových aplikácií. Systém ABRA Gen jej pomohol nielen vyriešiť problémy, ale tiež identifikovať najlepšie cesty pre ďalší rozvoj. Ako presne to dokázal?

  • Pomocou svojich modulov výroby, skladov a obchodných agend umožňuje ucelene mapovať celý výrobný proces až po expedíciu
  • Prostredníctvom CRM modulu analyzuje chovanie zákazníkov a dodávateľov a tým dáva firme veľké možnosti celý tento proces vhodne optimalizovať
  • Vytvára mesačné ucelené reporty, ktoré vedeniu firmy pomáhajú pri rozhodovaní o budúcej stratégii v jednotlivých teritóriách, modelových radoch alebo nových výrobkoch.
  • Eviduje všetky pracovné a technologické postupy

„Chceli sme zjednotiť evidenciu na jednom mieste,“ hovorí Zuzana Ceralová Petrofová, riaditeľka spoločnosti Petrof. „Ďalším bonusom spolupráce s ABROU je, že nám umožňuje riešiť všetko s jednou kontaktnou osobou. To zjednodušuje komunikáciu a naše požiadavky sú vždy vybavené rýchlo.“

Jednoduchšia komunikácia a prístup k informáciám patrí k zásadným prínosom dobrého ERP systému. Zle prevedená digitalizácia totiž prináša okrem plusov aj jednoznačné negatíva. Podľa metaštúdie (tj. štúdie zostavenej zo súhrnnej analýzy iných materiálov) výskumníkov z Nottinghamskej univerzity z marca 2022 k nim patrí napríklad zahltenie nadmerným množstvom emailov a iných typov správ (Teams, Slack…) a sťažená možnosť sústrediť sa kvôli častému prerušovaniu či rozptyľovaniu od práce. Technologickému stresu doposiaľ väčšina firiem nevenovala zvláštnu pozornosť. Bola to chyba: podľa údajov britskej poisťovacej spoločnosti Willis Towers Watson sa na tento problém sťažuje už tretina zamestnancov na všetkých úrovniach firemnej hierarchie.