Pred rokom zomrel americký sociológ A. Etzioni

Amitai Etzioni ( 4. januára 1929, Kolín nad Rýnom, Nemecko – 31. mája 2023); rodným menom Werner Falk  – je americký sociológ. Hebrejsky אמיתי עציוני.

Je známy svojimi prácami v oblasti sociológie organizácie, socioekonomiky, komunitarizmu, sociálnej a politickej filozofie a teórie medzinárodných vzťahov (formovanie novej globálnej architektúry).

Bol jedným zo zakladateľov komunitaristických hnutí na začiatku 90. rokov 20. storočia, ako aj zakladateľom komunitaristických sietí na šírenie myšlienok tohto hnutia.

Pred ukončením štúdia na univerzite

Amitai Etzioni sa narodil v Kolíne nad Rýnom v roku 1929. Jeho rodina utiekla do mandátnej Palestíny v 30. rokoch 20. storočia. Etzioni vyštudoval Hebrejskú univerzitu v Jeruzaleme (bakalársky titul v roku 1954, magisterský titul v roku 1956). Medzi jeho učiteľov patril Martin Buber. V roku 1958 získal doktorát zo sociológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

Po skončení štúdia

Dvadsať rokov (1958 – 1978) pôsobil ako profesor sociológie na Kolumbijskej univerzite, kde viedol katedru. Pracoval v Brookingsovom inštitúte (v roku 1978) a v rokoch 1979 – 1980 ako hlavný poradca Bieleho domu. – Bol starším poradcom Bieleho domu. V roku 1980 bol vymenovaný za prvého univerzitného profesora na Univerzite Georgea Washingtona, kde je riaditeľom Inštitútu pre štúdium komunitárnej politiky. Etzioni bol v rokoch 1994 – 1995 prezidentom Americkej sociologickej asociácie, V roku 1989 založil Spoločnosť pre sociálny a ekonomický výskum a v roku 1993 mimovládnu organizáciu Communitarian Network. Od roku 1993 je zakladateľom a redaktorom štvrťročníka The Responsive Community. Vo svojej práci zdôrazňuje, že pre všetky spoločnosti je dôležité starostlivo vyvažovať práva a povinnosti, autonómiu a poriadok. Bol riadnym členom Americkej akadémie umení a vied.

Bibliografia:

 • A Comparative Analysis of Complex Organizations. — Glencoe, Ill: Free Press, 1961.
 • Modern Organizations. — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.
 • Winning Without War. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1964.
 • The Moon-Doggle: Domestic and International Implications of the Space Race. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1964.
 • Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces. — N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
 • The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes. — N. Y.: Free Press, 1968. — ISBN 0029095905.
 • Genetic Fix: the Next Technological Revolution. — N. Y.Macmillan Publishing Co., Inc., 1973. — ISBN 0060904283.
 • An Immodest Agenda: Rebuilding America Before the 21st Century. — N. Y.: McGraw-Hill Co., 1983. — ISBN 0070197237.
 • Capital Corruption: the New Attack on American Democracy. — N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1984. — ISBN 0151154694.
 • The Moral Dimension: Toward a New Economics. — N. Y.: The Free Press, 1988. — ISBN 0029099005.
 • The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda. — N. Y.: Crown Publishers, Inc., 1993. — ISBN 0517592770.
 • The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society. — N. Y.Basic Books, 1997. — ISBN 0465052975.
 • The Limits of Privacy. — N. Y., NY: Basic Books, 1999. — ISBN 046504090X.
 • The Monochrome Society. — Princeton: Princeton University Press, 2001. — ISBN 0691070903.
 • Political Unification Revisited: On Building Supernational Communities. — Lexington Books, 2001. — ISBN 0739102729.
 • Next: The Road to the Good Society. New York: Basic Books, 2001. — ISBN 0465020909.
 • My Brother’s Keeper: A Memoir and a Message. — Rowman & Littlefield, 2003. — ISBN 0742521583.
 • How Patriotic is the Patriot Act? — N. Y.Routledge, 2004. — ISBN 0415950473.
 • From Empire to Community. — N. Y.Palgrave Macmillan, 2004. — ISBN 0300108575.
 • Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. — New Haven: Yale University Press, 2007. — ISBN 9780300108576.

Titulná fotografia: George Washington University.