Pred dvadsiatimi rokmi skončila firma Drukos, a. s.

BANSKÁ BYSTRICA – Pred dvadsiatimi roku skončila svoju činnosť firma Drukos, a.s. Vtedy prišiel aj bakrot spolupracujúcej firmy Drukos – výnos, spol. s . r o. Obe firmy založil Frantiśek Mojžiš. 

Firma tohto typu sa označuje pojmom nebanková spoločnosť. Na riziko vkladov peňazí do daného typu firiem, v danom čase upozorňovala len vtedajšiaia ministerka financií Brigita Schmögnerová. Verejnosť pred nimi varovala. V rozhovore s Petrom Vavrom v denníku Národná obroda  v roku 2002 povedala:” V júli 2000 som v tejto súvislosti dávala oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, a vtedy som očakávala, že v krátkom čase dôjde k pádu týchto inštitúcií.” Národná banka Slovenska sa k tejto problematike nevyjadrila.

Medzinárodne je podobná podvodná schéma označovaná pojmom Ponziho schéma. Viac o nej tu.

Pred zánikom oboch firiem sa akciová spoločnosť Drukos pokúsila umiestniť svoje cenné papiere na Burze cenných papierov. Tým chcela vyriešiť komplikovanú finančnú situáciu. Prospekt cenných papierov na Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) doručila 20. decembra 2001. Drukos, a.s. chcel svoje akcie predať investorom na kapitálovom trhu prstredníctvom BCPB.

Firma tvrdila, že jej majetok je 5,020 035 miliardy slovenských korún. Vyplýva to z návrhu prospektu firmy Drukos, a.s. určenému pre BCPB. Najvýznamnejšou zložkou majetku firmy Drukos, a.s. bol goodwill, alebo dobré meno firmy. Zanelcká firma Znalekon, s. r. o. Banská Bysrrica ohodnotila hodnotu dobrého mena firmy Drukos, a.s. na 2 790 063 000 Sk. To bola viac ako polovica majetku firmy. To znamená, že približne 55 % hodnoty akcií s menovitou hodnotou 1 000 Sk boli kryté hodnotou dobrého mena.

Firma Drukos, a.s. sa financovala prostredníctvom drobných vkladateľov. Firma Drukos – výnos, s. r. o. brala od nich peniaze. Pôžičky kryla akciami firmy Drukos, a.s. Drukos – výnos, s. r. o,. sa zaväzoval vyplatiť výnos, alebo ak chcete úrok. V závere svojej činnosti firma Drukos, a.s. platila veľkú reklamnú kampaň, najmä však v súkoromnej televíznej stanmici Markíza: Viedol ju Pavol Rusko.

Burza cenných papierov v Bratislave akcie firmy Drukos neprijala na uvedenie na paraleltnom kótovanom trhu. Následne firmy neboli schopné splácať svoje záväzky voči fyzickým osobám. Po likvidácii ľudia, ktorí složili peniaze do firmy Drukos, a.s. dostali 10 % z hodnoty vkladu.

Firma Drukos, a.s. hoci nemala peniaze, chcela privatizovať Slovenskú poisťovňu.