Pred tridsiatimi rokmi dohodou zanikol Sovietsky zväz

VISKULI / MINSK – Dňa 7. decembra 1991 podpísali Boris Jeľcin z Ruskej federácie, Stanislav Šuškievič z Bieloruska a Leonid Kravčuk z Ukrajiny dohodu zániku ZSSR.

Dohodu podpísali  v komplexe Viskuli. To bola vládna poľovnícka chata, rusky dača, v centre bieloruskej časti Belovežského pralesa v Pružanskom okrese, Brestskej oblasti, približne osem kilometrov od najbližšieho bodu na poľskom území.

Bývalý predseda Najvyššieho sovietu Bieloruska Stanislav Šuškevič povedal, ako podpísal dohody z Belovežskeho pralesu. V rozhovore povedal, že je hrdý na to, že ako prvý podpísal tento dokument.

Práce na dohode o rozpade ZSSR podľa neho prebiehali pod fľašou koňaku. “A z tejto fľaše sme spolu nevypili viac ako sto mililitrov a to ešte zostalo v pohároch,” poznamenal a vysvetlil, že na stoloch nebolo žiadne občerstvenie, pretože jedlo len prekážalo.

Podpisom dohody 8. decembra 1991 vzniklo Spoločenstvo nezávislých štátov alebo skrátene SNŠ  je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu z bývalých zväzových republík Sovietskeho zväzu.

Organizácia nemá príliš veľa nadštátnych právomocí, jej význam je tak skôr symbolický v zmysle nadväznosti na ZSSR. Pôsobnosť SNŠ sa obmedzuje viac-menej na koordináciu spoločných obchodných, finančných, legislatívnych a bezpečnostných otázok. Najvýznamnejšou dohodou uskutočnenou v rámci SNŠ bolo vytvorenie spoločnej zóny voľného obchodu členských krajín. Od marca 1994 bol Valným zhromaždením OSN priznaný Spoločenstvu nezávislých štátov štatút oficiálneho pozorovateľa. Sídlom Spoločenstva nezávislých štátov je bieloruský Minsk.

Vyhlásenie nezávislosti členských štátov Zväzu sovietskych socialistických republík:

Ruská federácia 1 8. decembra 1991
Ukrajinská republika 2 24. augusta 1991
Bieloruská republika 3 8. decembra 1991
Kazašská republika 4 16. decembra 1991
Tadžická republika 5 streda 25. december 1991
Uzbecká republika 6 sobota 31. august 1991
Kirgizská republika 7 sobota 31. august 1991
Moldavská republika 8 streda 25. december 1991
Gruzínska republika 9 streda 25. december 1991
Arménska republika 10 23. decembra 1990
Azerbajdžanská republika 11 streda 25. december 1991
Turkménska republika 12 27. októbra 1991
Estónska republika 13 utorok 8. máj 1990
Litovská republika 14 11.marca 1990
Lotyšská  republika 15 21. augusta 1991
Nepriznané krajiny
Južné Osetsko 17 21. decembra 1991
Podnestrovská moldavská republika 18 2. september 1990
Abcházsko 19 26. novembra 1994
Náhorná karabašská republika 20 2. september 1991
Donecká ľudová republika 21 12. mája 2014
Luganská ľudová republika 22 12. mája 2014

Prameň: Vlastné spracovanie.

“Úlohou bolo určiť, ktorou politickou cestou sa treba vydať. A rozhodli sme sa (…) Deklarácie o nezávislosti boli prijaté všetkými zväzovými republikami a tieto deklarácie slúžili ako základ pre prijatie Belovežskej dohody  o vytvorení Spoločenstva nezávislých štátov,” zdôraznil Šuškevič a poznamenal, že na dokumente pracovali experti. celú noc a ráno predložili dohodu tvorenú osemnástimi článkami. Po preštudovaní prvej verzie podľa neho zostalo štrnásť článkov a preambula. Konečná verzia dohôd sa objavila o druhej hodine popoludní rozdelili jeden štát. Počas týchto udalostí sovietsky prezident Michail Gorbačov vzdal boj a dobrovoľne odstúpil z funkcie prezidenta ZSSR.

Kópia prvej strany dohody podpísanej 7. decembra 1991.

Podpísaním zmluvy každá zo zmluvných strán garantuje:

 • rovnaké práva a slobody pre svojich občanov bez ohľadu na ich národnosť alebo iné rozdiely;
 • občianske, politické, sociálne, ekonomické a kultúrne práva a slobody v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami o ľudských právach pre občanov iných zmluvných strán, ako aj osoby bez štátnej príslušnosti žijúce na jej území, bez ohľadu na ich národnosť alebo iné rozdiely;
 • ochrana národnostných menšín obývajúcich ich územia a etablované jedinečné etnokultúrne regióny s cieľom podporiť vyjadrenie, zachovanie a rozvoj ich etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej identity;
 • uznávanie a rešpektovanie vzájomnej územnej celistvosti a nedotknuteľnosti existujúcich hraníc v rámci Spoločenstva národov, otvorenosť hraníc, sloboda pohybu občanov a prenos informácií v rámci Spoločenstva národov.
 • Strany sa zaviazali:
 • rozvíjať rovnocennú a vzájomne prospešnú spoluprácu svojich národov a štátov v oblasti politiky, hospodárstva, kultúry, vzdelávania, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, vedy, obchodu, v humanitárnej a inej oblasti, podporovať širokú výmenu informácií;
 • spolupracovať pri zabezpečovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti, implementácii účinných opatrení na znižovanie zbrojných a vojenských výdavkov, usilovať sa o likvidáciu všetkých jadrových zbraní, všeobecné a úplné odzbrojenie pod prísnou medzinárodnou kontrolou, rešpektovať vzájomnú snahu o dosiahnutie štatútu jadrovej- slobodná zóna a neutrálny štát.

Členské štáty Spoločenstva sa zároveň zhodli na potrebe:

 • zachovať a udržiavať pod spoločným velením spoločný vojensko-strategický priestor vrátane jednotnej kontroly nad jadrovými zbraňami;
 • spoločne garantovať potrebné podmienky na nasadenie, fungovanie, materiálne a sociálne zabezpečenie strategických ozbrojených síl;
 • vykonávať koordinovanú politiku sociálnej ochrany a dôchodkového zabezpečenia pre vojakov a ich rodiny.
 • V článku 14 bol Minsk ustanovený ako „oficiálne miesto pobytu koordinačných orgánov Spoločenstva národov“ a činnosť všetkých orgánov ZSSR na územiach členských štátov Spoločenstva bola ukončená.

Pred tridsiatimi rokmi, presne 31. decembra 1991 zanikol Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR), alebo skrátene Sovietsky zväz. Prvý a posledný prezident ZSSR Michail Gorbačov zložil svoju funkciu a oznámil zánik prvej socialistickej krajiny na svete v priamom televíznom prenose počas novoročného príhovoru.  Diváci televízie v ZSSR uvideli v priamom prenose, ako sa na Kremli v Moskve spúšťa zástava najväčšieho štátu na svete – červená so žltým kosákom a kladivom a hviezdou s piatimi cípmi.

Americký prezident George W. Bush vo svojom vyhlásení z 25. decembra 1991 po tom, ako ho Michail Gorbačov telefonicky informoval o svojej rezignácii, zdôraznil: „Spojené štáty vítajú a podporujú historickú voľbu v prospech slobody, ktorú urobili nové štáty. <…> Napriek potenciálu nestability a chaosu tieto udalosti jednoznačne zodpovedajú našim národným záujmom“ (Noviny Izvestija, 26. decembra 1991)

Zárodok ZSSR vznikol v roku 1917 keď Ruská sociálno-demokratická strana zvrhla dočasnú vládu. K zmene politického monarchického politického režimu došlo 26. októbra 1917. V Ruskom impériu v tom čase platil Juliánsky kalendár. Podľa Gregoriánskeho kalendára sa spoločenské zriadenie zmenilo 7. Novembra 1917. Hoci k udalosti došlo v novembri, zmenu pomenoval nový štát ako Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu (VOSR). Nový štát sám o sebe tvrdil, že vznikol ako diktatúra proletariátu.

 

Titulná fotografia RIA Novosti: Podpis zmluvy o zániku ZSSR a vzniku SNŠ.