Počet dokončených bytov viac ako pred COVID-19

BRATISLAVA – Druhá štvrtina roka 2022 priniesla medziročný útlm počtu dokončených aj začatých bytov. V porovnaní s priemerom hodnôt v rokoch pred pandémiou sa však v druhom štvrťroku o tretinu viac bytov dokončilo a o štvrtinu viac bytov začalo stavať.

Informuje o tom Štatistický úrad SR. Počas druhého štvrťroku 2022 sa na Slovensku dokončilo 4 685 bytov, čo predstavovalo medziročne úbytok o 3,8 %. Približne 70 % z celkového počtu dokončených bytov tvorili rodinné domy. Aktuálny počet bol však súčasne o tretinu vyšší ako stavy dokončených bytov počas 2. štvrťrokov v piatich rokoch pred pandémiouCOVID-19 .

Pre objektívne zhodnotenie ŠÚ SR porovnal aktuálne hodnoty s priemerným stavom 2. štvrťrokov v posledných piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019. V rokoch 2020 a 2021 totiž pandémia zásadnejšie pozmenila počty dokončených či začatých bytov v jednotlivých štvrťrokoch.

Situácia v krajoch bola štandardne veľmi odlišná. K poklesu dokončených bytov došlo medziročne v štyroch z ôsmych krajov. Najväčší, vyše tretinový prepad bol v Bratislavskom kraji, kde sa pokles výstavby prejavuje už niekoľko štvrťrokov. Naopak, najdynamickejší, takmer 40 % medziročný nárast počtu skolaudovaných bytov bol v Nitrianskom kraji a takmer o tretinu viac bytov sa podarilo dokončiť v Trenčianskom kraji.

V porovnaní s rovnakým predpandemickým obdobím sa od apríla do júna 2022 dokončilo výrazne viac bytov vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. Najdynamickejší rast, približne zdvojnásobenie dokončených bytov, sa prejavil v Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Vyššie rasty dokončených bytov, v porovnaní so stavom v rovnakom období pred pandémiou2), mal aj Prešovský kraj (+43 %) a Žilinský kraj (+32 %). Mierny rast o 7 %, v porovnaní s obdobím pred pandémiou2), nastal aj v Banskobystrickom kraji, ktorý je dlhodobo regiónom s najnižším počtom dokončovaných bytov v SR. Jediným regiónom, kde aktuálny stav výrazne zaostáva za počtom dokončených bytov v rokoch pred pandémiou, bol Bratislavský kraj (pokles o 25 %).