Pčolinský riešil rozdiel medzi MLM a pyramídou

BRATISLAVA –  Peter Pčolinský, poslanec zo strany Sme rodina v diplomovej práci riešil problém rozlíšenia medzi multilevel marketingom (MLM) pyramídu. Diplomvú prácu obhájil v roku 2013 na Katedre marketingu Filozofickej univerzity Komenského v Bratislave.

Práca nesie názov Multilevel v podmienkach slovenského trhu. Má 79 strán. Autor používa necelé tri desiatky prameňov.

Multi-level marketing (MLM), nazývaný taktiež sieťový marketing, je marketingová stratégia, spočívajúca v skrátení distribučného reťazca, a teda aj zníženie nákladov na produkt či službu. Zníženie nákladov sa dosiahne predovšetkým zrušením medzičlánkov v procese distribúcie výrobku ako napríklad veľkoobchod, maloobchod či reklama. Multilevel marketing sa dá preložiť ako mnohoúrovňový marketing.

Autor porovnáva dve firmy. Sú OVB Allfinanz a Oriflame. V úvode práce sú prepisy základného diela Philipa Kotlera Margeting manažment z roku 1995. Novšie verzie tejto knihy autor nepozná. Amerického teoretika doplnil jeho odvodeninami z pera českých a slovenských autorov.

Autor tvrdí, že na slovenskom trhu je veľmi mnoho firiem z oblasti, ktoré využívajú viacúrovňový marketing na podvody.  V texte diplomovej práce ich nemenuje. Preto sa nedá povedať, že existuje dôkaz pre predchádzajúce tvrdenie.

Ak má byť podľa autora úspešný viacúrovňový marketing, jeho účastník by nemal platiť vstupný poplatok a mal by mal mať k dispozícii zľavy na výrobky, alebo služby konkurencie. To by znamenalo, že sa musí byť súčasne predajcom aj konkurenčných firiem. O inom spôsobe Peter Pčolinský v svojej práci neuvádza. Záver práce neobsahuje odporúčania pre prax. Je to len stručná anotácia jednotlivých kapitol diplomovej práce. Práce obsahuje výsledky výskumu na približne 140 respondentov. Vzorka 140 respondentov nie je reprezentatívna. Výsledky prieskumu sa nepremietli do záveru práce. Jednoducho sa na neho neodvolávajú, lebo v podstate nie sú.