Opustil nás prorektor Jozef Kirchmayer z VŠME

BRATISLAVA – Vo veku 51 rokov zomrel Jozef Kirchmayer, prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave.

Oznámilo to vedenie školy.

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej akademickej obci, zamestnancom, študentom, partnerom a priateľom Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, že nás dňa 10. apríla 2024, vo veku 51 rokov navždy opustil Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť a celoživotné vzdelávanie,“ uviedli zo školy.

Bol prorektor pre pedagogickú činnosť a celoživotné vzdelávanie, Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave. Svoju kariéru začínal ako tajomník Katedry hospodárskej politiky Národohospodárkej fakulty Ekonomickej univerzity. Bolo to v čase keď katedru viedol Pavol Vincúr.

Jozef Kirchmayer mal veľmi rád deti. V čase keď pôsobil na Ekonomickej univerzite, počas prázdnin organozoval detské letné tábory.

“Bol to anjel v ľudskej podobe, ďakujeme za všetko, pán profesor,” napísala jedna zo študentiek. “Nestretla som úžasnejšieho človeka a profesora, než bol on. Vaše rady nám budú neskutočne chýbať,” napísal niekto v ďalších komentároch.

Pán prorektor napísal v roku 2018 mongrafiu Cloud Computing a jeho využitie (nielen) v podnikateľskej praxi na Slovensku. Cloud computing (iné výrazy: klaud kompjúting, internetové počítanie, výpočtové mračno, výpočtový oblak; z anglického pojmu cloud computing) je na internete  založený model vývoja a používania počítačových technológií