Fakulta masmédií PEVŠ má dnes 15 rokov

BRATISLAVA – Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy si v tieto dni pripomína výročie.

Pred 15 rokmi sa na nej začal prvý školský rok.

Jej patrónom bol Slovák Ján Mojto, žijúci v Nemecku.  Ján Mojto je filmový producent a medzinárodný distribútor televíznych a divadelných práv a prevádzkuje niekoľko európskych kanálov klasickej hudby. Zakladateľmi Fakulty masmédií boli profesori Samuel Brečka, Elena Hradiská, Andrej Tušer a Marián Pauer, či významný slovenský televízny producent Mikuláš Gucman, ale aj teoretik médií Branislav Ondrášik. Prvý dekanom fakulty médií bol profesor Samuel Brečka. Dnes Fakultu masmédií vedie Iveta Radičová.

Zakladateľmi súkromnej Paneurópskej vysokej školy boli  v roku 2004 niekdajší premiér Ján Čarnogurský, ruský vedec profesor Vasilij Lipistsky. Doktor vied (DrSc). Učil sa na Historickej fakulte Moskovskej štátnej Lomonosovovej univerzite. Bol medzi organizátormi ruského demokratického hnutia, spolupracovníkom Michaila Gorbačova a poslancom ruského parlamentu, ale aj manažér v oblasti priemyslu a cestovného ruchu Alexander  Somov. Pôvodne súkromná vysoká škola niesla názov Bratislavská vysoká škola práva.

Školu zakladala nezisková organizácia Bratislavská akademická spoločnosť. Jej prvým riaditeľom bol manažér Emil Pejko. Ako prvá začala fungovať Fakulta práva. Jej prvým dekanom bol Werner Ogris.

Prvým rektorom bol Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. (* 13. december 1928, Brezno – † 12. január 2014), slovenský advokát a vysokoškolský pedagóg. V roku 1939-1947 študoval na gymnáziu v Brezne, 1947 – 1951 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Postupne získal všetky vedecké a pedagogické hodnosti a tituly. Kandidátom vied sa stal v roku 1967 (Csc.),  v roku 1973 docentom (doc),  v roku 1984 doktorom vied (DrSc.) a v proku  1987 profesorom (prof). Od roku 1953 pôsobil ako dôstojník Vojenskej justície, od 1954 na viacerých vojenských súdoch v ČSSR do r. 1972, 1972 – 1976 pedagóg na Vojenskej škole v Bratislave, 1976 – 2002 docent, profesor na Katedre trestného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. Jeho dcéra Katarína Mathernová je predstaviteľom Európskej únie pre Ukrajinu a Moldavsko.

Ďalšími rektormi boli Jozef Klimko (* 10. február 1942, Prievidza – † 24. január 2021), Ján Svák. Dnes Paneurópsku školu vedie profesor Juraj Stern. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. (* 17. október 1940, Bratislava) je slovenský ekonóm, vysokoškolský pedagóg. Od roku 1995 bol rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave

Na súčasnej Paneurópskej vysokej škole sú aj ďalšie tri fakulty:  Fakulta informatiky (prvý dekan Martin Šperka), Fakulta psychológie (prvý dekan Teodor Kollárik) a Fakulta ekonómie a podnikania (prvým dekanom Milan rajniak) . Riaditeľom Paneurópskej vysokej školy je v súčasnosti Aleksandr Ključnikov. Súkromná Paneuróska vysoká škola je dnes súčasťou českej skupiny podnikov zastrešených firmou Prosperita holding a. s.

Fotografie: Archív Samuela Brečku.

Titulná fotografia: Ján Čarnogurský a Samuel Brečka.

Ilustračná fotografia: Ján Mojto, Ján Čarnogurský a Samuel Brečka.