Remišová: záhada duše a bytia, sveta a nebytia

BRATISLAVA – Témou doktorandskej práce Veroniky Remišovej Symbolizmus syntéza troch priestorov v diele Mauricea Maeterlincka. Absolvent doktorandského štúdia má právo používať titul PhD. – philosophiae doctor. Na Slovensku sa tento titul udeľuje od roku 1996. Je to medzinárodne uznávaný vedecký titul.

Prácu obhájila v roku 2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2005. Vedúcim práce bol Ján Uličiansky. Práca má 190 strán. Autorka využila 200 citácií prameňov.

Maurice Maeterlinck, celým menom gróf Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck (1862 – 1949) bol belgický dramatik a básnik píšuci po francúzsky, nositeľ Nobelovej ceny za rok 1911.

Dostal ju… za jeho mnohostrannú literárnu činnosť a najmä za jeho dramatické práce, ktoré sa vyznačujú bohatou fantáziou a poetickým idealizmom a ktoré občas v závoji rozprávkovej podoby odhaľujú hlbokú inšpiráciu a tajomne oslovujú ľudský cit a imagináciu”. V roku 1932 mu belgický kráľ Albert I. udelil titul grófa.

Úvodné kapitoly sa venujú definíciám symbolu a symbolizmu,

Ťažiskové kapitoly obsahujú tému doktorandskej práce Veroniky Remišovej bola analýza dvoch priestorov v diele Mauricea Maeterlincka. Prvým je vonkajší –  materiálny svet, druhý je vnútorný – duchovný. Autorka analyzuje symboly, pretože …divák sa môže pohybovať medzi priestormi len za pomoci symbolov, ktoré sú orientačnými šípkami usmerňujúcimi diváka v hre.” Autorka dodáva: “Uvidíme, ako objekt postupne prechádza transformáciou, priam alchymistickou transformáciou , ako sa postupne mení a z hmoty vyvstane duch, náplň Maeterlinckových hier. Objekta každodennej banality sa počas hry menia na mstické prvky, ktoré sú neviditeľnou a paralelne existujúcou rovinou jeho hier.”

Osobitnú časť práce autorka venuje skúmaniu postavenia a miesta bábky v symbolistickom divadle. Prvé hry belgického autora boli napísané vyslovene pre bábky. Veronika Remišová na Vysokej škole múzických umení v Bratislave obhájila bakalársku a diplomovú prácu v oblasti bábkového divadla.

Veronika Remišová definovala nasledovný záver doktorandskej práce: “Symbolistické drámy dokázali nastoliť komplicitu medzi symbolmi a divákmi, pretože vytvorili určitý systém znakov, ktorý dali k dispozícii divákovi, aby ho mohol dešifrovať. A hoci symbolisti úspešne aplikovali prvé dva priestory, zabudli na ten tretí, scénický, ktorý je mimo priestoru, niekde medzi vnútrom a vonkajšom. Len bábkové divadlo a bábka mohli prieniesť symbolistickému hnutiu jeho celkové naplnenie a dokončiť revolúciu, o ktorú sa snažil Maeterlinck, keď svoje hry nazval odvážne “malými bákovými drámami.”

Veronika Remišová je podpredsedníčkou vlády pre informatizáciu a investície.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.