Pandémia zastavila cestovanie 1, 4 milióna Slovákov, na dovolenke bolo 43 % obyvateľov

BRATISLAVA – Slováci, ktorí pred pandémiou cestovali viackrát do roka, zmenšili počet ciest a vyberali si takmer výhradne z domácich miest.

Ako informuje Štatistický úrad SR, až 76 % cestovateľov v roku 2020 absolvovalo výlučne pobyt na Slovensku, pred koronakrízou to bolo okolo 40 %

Pandémia COVID-19 výrazne utlmila cestovanie ľudí za osobným účelom. Počet osôb nad 15 rokov, ktoré sa zúčastnili aspoň jednej cesty s prenocovaním, klesol v roku 2020 medziročne o 42 %. Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času v SR či v zahraničí si tak dopriali len necelé 2 milióny Slovákov (43 % obyvateľov). Ešte v roku 2019 sa na rôznych cestovateľských aktivitách s aspoň jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda 3,4 milióna ľudí. Akéhokoľvek cestovania sa tak vzdalo zhruba 1,4 milióna ľudí, ktorí pred pandémiou cestovali.

Vyplýva to z dát zisťovania o základných ukazovateľoch za dovolenkové a služobné cesty, ktoré aktuálne zverejňuje Štatistický úrad SR za rok 2020. Podrobné údaje aj publikáciu k téme zverejní ŠÚ SR v piatok 27. augusta 2021.

Najradikálnejšie ubudlo cestovateľov na viac pobytov doma aj do cudziny

Mnohí, ktorí sa cestovania v prvom roku spojenom s pandémiou COVID-19 úplne nevzdali, však nahrádzali cezhraničné cesty domácimi. Preto najvyšší prepad voči roku 2019 – až o 84 %, bol v skupine osôb kombinujúcich domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Vlani absolvovalo súčasne aspoň jednu  tuzemskú cestu aj pobyt za hranicami len 223-tisíc ľudí, pred pandémiou (v roku 2019) to bolo 1,4 milióna Slovákov. Radikálne o 55 % klesol aj počet ľudí, ktorí absolvovali iba zahraničný pobyt.

Výrazne nižší medziročný útlm, ako sa prejavil v celkovej populácii, bol v kategórii obyvateľov vo veku od 25 do 44 rokov, ich cestovanie pokleslo o 36 %. Naopak najvýraznejší úbytok bol v kategórii osôb nad 65 rokov, teda vo vekovej skupine najviac ohrozenej pandémiou, kde sa cestovania vzdala viac ako polovica ľudí, ktorí pred pandémiou ešte cestovali.

Výsledky všetkých terénnych zisťovaní v domácnostiach vlani výrazne ovplyvnili opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, kvalitu dát vrátane štatistických odchýlok o cestovnom ruchu ovplyvnil extrémny útlm aktivít v rámci cestovania a sťažené podmienky pri terénnom zisťovaní dát.

Rekordný počet ľudí navštívil iba Slovensko

Obavy z cestovania do zahraničia však pomohli domácemu cestovnému ruchu. Počet Slovákov nad 15 rokov, ktorí absolvovali aspoň jeden pobyt s prenocovaním v tuzemsku, vlani medziročne neklesol, bol dokonca o 5 % vyšší ako v roku 2019. Bol to jediný parameter v rámci aktivít cestovania, ktorý počas roka 2020 medziročne vzrástol a neklesal. Jeden či viac domácich pobytov absolvovalo 1,5 milióna Slovákov nad 15 rokov. Podiel ľudí, ktorí cestovali na pobyty s prenocovaním len na domácom území, tak vlani dosiahol rekordných 76 %. V rokoch pred pandémiou sa pohyboval na úrovni 40 % až 50 %.

Necestovalo sa najmä pre obavy z pandémie

Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnilo vyše 2,6 milióna obyvateľov SR, čo bolo takmer 57 % populácie staršej ako 15 rokov. Predstavuje to výrazný medziročný nárast o 133 %. „Zmenili sa aj príčiny, prečo ľudia necestovali. Prevažujúcim dôvodom v roku 2020 sa stala obava o bezpečnosť aktuálne spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19,“ uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR. Po minulé roky patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.

Najvyšší prírastok osôb, ktoré sa v minulom roku rozhodli necestovať, bol v medziročnom porovnaní vo vekovej skupine mladých ľudí od 15 do 24 rokov a predstavoval vyše 300 %. Na druhom mieste sa v tomto parametri umiestnili obyvatelia Slovenska od 25 do 44 rokov.