Coface: v roku 2022 si firmy polepšia

BRATISLAVA – Analýza Coface ukazuje, že väčšina spoločností síce očakáva v roku 2022 lepšie výsledky ako v roku 2021, predpoklady zatieňuje vysoká miera neistoty v súvislosti s novým variantom Covid-19.

Rok 2022 bude pre mnohé firmy opäť zaťažkávacou skúškou. Ako ukazuje analýza Coface, hoci spoločnosti na Slovensku očakávajú tento rok lepšie výsledky než v roku 2021, nový variant pandémie COVID-19 omikron prináša zvýšenú mieru neistoty. „Kým v rokoch 2020-2021 vláda zmierňovala dopady pandémie finančnou a legislatívnou pomocou pre firmy, čo viedlo k prekvapivo nízkym úrovniam platobnej neschopnosti či insolvenciám, v roku 2022 sú tu viaceré výzvy, od zvládnutia ktorých bude závisieť aj ďalšia kondícia firiem,“ konštatuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Českú republiku Ján Čarný. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich úverového rizika.

Nárast cien vstupov

Kondíciu firiem vlani popri protipandemických opatreniach vlády poznačili aj globálne dopady koronakrízy. „Hoci v druhom polroku došlo k prudkému oživeniu ekonomiky, firmy zápasili s príliš prudko rastúcimi cenami vstupov. Prípadne s ich úplnou nedostupnosťou. Akceptácia vyšších cien vzhľadom k porovnateľnej situácii naprieč celým trhom je síce dobrá, avšak spravidla je prijímaná s určitým oneskorením. S rastúcimi cenami rastú aj nároky na prevádzkový kapitál,“ podotýka Ján Čarný.

Slovensko má podľa neho výhodu vďaka členstvu v eurozóne, kde sú základné úrokové sadzby držané na nule. No daňou za tieto nízke úrokové sadzby je zase vyššia inflácia. Okolité krajiny mimo eurozónu už sadzby neobvykle razantne zvyšujú, čo potrebné financovanie naďalej zdražuje.

„Pre firmy s nízkymi maržami je ťažké absorbovať nárast prakticky všetkých nákladov a ich vyjednávacia pozícia voči obchodným partnerom je preto spravidla slabá,“ upozorňuje v súvislosti s vývojom insolvencií a celkovo platobnej morálky Ján Čarný.

Rizikové sektory

Pokiaľ ide o vývoj v tomto roku, podľa Jána Čarného všeobecne platí, že sektor stavebníctva máva slabšiu platobnú morálku. „Prostredie rastúcich cien umožnilo zvyšovať marže obchodníkom s komoditami, či už ide o železo alebo poľnohospodárske komodity, kde sa v roku 2021 dosiahla rekordná úroveň ziskovosti. Akokoľvek preto väčšina firiem očakáva v roku 2022 lepšie výsledky ako v roku 2021, budúcnosť je neistá, a to najmä v súvislosti s novým variantom COVID-19 omikron,“ podotýka.

Problémom však sú aj dodávateľské reťazce, kde veľkú úlohu zohráva Čína. Ako sa ukazuje, čínske vakcíny vytvárajú žiadnu imunitu voči variantu omikron. „Čína bude zrejme naďalej bojovať s vírusom pomocou lockdownov. Pritom na Čínu pripadá tretina svetového exportu, ktorý ďalej vstupuje do dodávateľských reťazcov a vývoj čínskeho HDP sa výrazne premieta do svetového HDP,“ vysvetľuje.

Krátkodobá pomoc nepomôže

Generálny riaditeľ Coface aj preto vzhľadom na pokračujúcu pandémiu a novú mutáciu upozorňuje, že krátkodobé riešenia zo strany vlády už firmám nepomôžu. „Vzhľadom k nízkej preočkovanosti na Slovensku bude COVID-19 s jeho schopnosťou paralyzovať zdravotníctvo naďalej veľkým problémom. Úlohou vlády preto bude primárne túto preočkovanosť zvýšiť na úroveň, kedy nebudú potrebné reštriktívne opatrenia a hospitalizácie a karanténa nebudú paralyzovať chod štátu či súkromných firiem,“ konštatuje v súvislosti s potrebou posilniť zdravotníctvo.

Druhou výzvou je rastúca inflácia, kde má vláda potenciál uvoľnenú menovú politiku čiastočne kompenzovať reštriktívnejšou fiškálnou politikou. „Klesajúca nezamestnanosť a solídny makroekonomický vývoj aj napriek pandémii je dobrou príležitosťou pre uskutočnenie reforiem dlhodobo zvyšujúcich konkurencieschopnosť – vzdelanie, digitalizácia, dôchodkový systém alebo energetika. Krátkodobé podporné programy by mali výlučne kompenzovať vládne reštrikcie spojené s covidom, širšia krátkodobá stimulácia je v tejto chvíli nadbytočná a naopak prispieva len k vysokej inflácii,“ odkazuje.

Ani v budúcom roku podľa neho nemožno vylúčiť významné narušenie dodávateľských reťazcov vplyvom koronavírusu a nového variantu omikron.

„Akokoľvek vo vyspelom svete bude možné nástup nového variantu prekonať bez výraznejších reštrikcií, Čína a niektoré ďalšie východoázijské krajiny volia odlišný prístup v boji s pandémiou, ktorý zahŕňa tvrdé lockdowny narušujúce výrobu a distribúciu tovarov. Výzvou budú aj rastúce náklady najmä energií a ich premietnutie do cien zákazníkom,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Českú republiku Ján Čarný.