Ekonomika sa udržala tesne nad hladinou vďaka exportu a lepšej výkonnosti významných odvetví

BRATISLAVA – Celkovo z desiatich odvetví ekonomiky dosiahli zvýšenie pridanej hodnoty štyri, medzi nimi aj objemovo významný priemysel a činnosti v oblasti nehnuteľností. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenskej republiky sa v prvom štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 0,2 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Výkon ekonomiky v prvom štvrťroku sa tak medziročne nezhoršil, stále však nedosiahol úroveň predpandemického roka 2019.

Rozhodujúci podiel na výsledku mal najmä rast zahraničného dopytu, ktorého dynamika z predchádzajúcich dvoch štvrťrokov zrýchlila na hodnotu medziročného rastu o 10 %. Napriek pandémii a nepriaznivej epidemiologickej situácii bol počas 1. štvrťroka viditeľný návrat mierneho oživenia ekonomiky, ktoré prišlo po poklesoch zaznamenaných počas všetkých štyroch štvrťrokov minulého roka.

V porovnaní so 4. štvrťrokom bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne nižšia o 2 %. V bežných cenách objem HDP dosiahol 21,7 mld. eur, čo predstavuje o 0,8 % vyššiu hodnotu ako HDP v 1. štvrťroku 2020.