Historická dohoda: krajiny G7 zavedú jednotnú daň z príjmu právnických osôb vo výške najmenej 15 %

LONDÝN –  Diskusie prebiehajú už niekoľko desaťročí. Medzi korporáciami spadajúcimi pod nové pravidlá budú aj takí giganti ako Amazon a Google.

Krajiny G7 sa dohodli na zavedení jednotnej dane z príjmu právnických osôb vo výške najmenej 15%.  Teraz sa preteky medzi krajinami, ktoré sa snažia prilákať čo najviac nadnárodných gigantov s nízkymi daňovými sadzbami a výhodami, skončí. Spoločnosti ako Google, Amazon a Facebook, ktoré sú často špeciálne registrované v jurisdikciách s nízkymi daňami, budú platiť viac daní vo všetkých krajinách, v ktorých podnikajú.

Aj v rámci Európskej únie a eurozóny sú dane nerovnomerné. V niektorých krajinách presahuje sadzba dane z príjmu transkontinentálnych spoločností 30%, v iných nedosahuje ani 10%. Napríklad v Írsku je to 12,5%. Ale so všetkými odpočtami môže ísť až na 4% a nižšie – a od roku 2010 tam korporácie vyberajú ročne viac ako 100 miliárd dolárov z daní.

Doteraz nebolo možné dosiahnuť jednotný systém. Predtým šéfka amerického ministerstva financií Janet Yellenová navrhla ustanovenie jednotnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb. Neskôr americké úrady zaviedli nový daňový model, ktorý by sa dotkol najväčších spoločností. USA zaslali návrh do 135 krajín. Médiá napísali, že kvôli plánom administratívy Joea Bidena na zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb z 21% na 28% by sa americké spoločnosti mohli masívne presunúť do zahraničia.

Po rokoch diskusií sa ministri financií dohodli na reformách, vďaka ktorým budú nadnárodné spoločnosti platiť spravodlivý podiel daní v krajinách, v ktorých podnikajú.

Dohodli sa tiež na zásade globálnej minimálnej sadzby, ktorá zaisťuje, že nadnárodné spoločnosti platia daň vo výške najmenej 15% v každej krajine, v ktorej pôsobia. Tým sa zaisťuje, aby trhy zohrávali svoju úlohu pri prechode na čistú nulu, skupina tiež nasledovala vedenie Spojeného kráľovstva tým, že sa zaviazala k tomu, že firmám bude povinné oznamovať vplyv ich investičných rozhodnutí na klímu – a podnikne konkrétne kroky proti ekologickým zločincom.

Britský minister financií Rishi Sunak povedal: “Tieto seizmické daňové reformy sú vecou, ​​ktorú sa Spojené kráľovstvo snaží presadiť, a pre britských daňových poplatníkov obrovskú cenu – vytvorenie spravodlivejšieho daňového systému vhodného pre 21. storočie. Toto je skutočne historická dohoda a som hrdý na to, že skupina G7 preukázala kolektívne vedenie v tomto rozhodujúcom období nášho globálneho hospodárskeho oživenia.”

Počas stretnutia sa ministri financií dohodli na zásadách ambiciózneho dvojpilierového globálneho riešenia daňových výziev vyplývajúcich z čoraz globalizovanejšej a digitálnej globálnej ekonomiky. V rámci prvého piliera tejto historickej dohody budú najväčšie a najziskovejšie nadnárodné spoločnosti povinné platiť daň v krajinách, v ktorých pôsobia, nielen v ktorých majú svoje ústredie. Pravidlá by sa vzťahovali na globálne firmy s minimálne 10% ziskovou maržou – a videli by 20% z každého zisku nad 10% maržu prerozdelenú a potom podrobenú dani v krajinách, v ktorých pôsobia.

Spravodlivejší systém bude znamenať, že Spojené kráľovstvo zvýši vyššie daňové príjmy od veľkých nadnárodných spoločností a pomôže platiť za verejné služby tu vo Veľkej Británii. V rámci druhého piliera skupina G7 tiež súhlasila s princípom minimálne 15% globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb prevádzkovaných v jednotlivých krajinách, čo vytvára rovnaké podmienky pre britské firmy a zasahuje do daňových únikov.

Diskusie o týchto dvoch pilieroch prebiehajú už mnoho rokov – vďaka tomu, že minister urobil zo zaistenia globálnej dohody kľúčovú prioritu britského predsedníctva skupiny G7. Dohoda sa teraz podrobnejšie prediskutuje na júlovom stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20.